česky Deutsch English

MŠ Alšova se účastní Malé technické univerzity

11.1.2021, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Důležitou roli v životě předškolního dítěte má hra. Mateřská škola Alšova se snaží tyto činnosti nejenom rozvíjet, ale hledá rovněž nové podněty pro rozšiřování znalostí a polytechnického vzdělávání. K radosti dětí se mateřská škola zapojila do zajímavé aktivity s názvem Malá technická univerzita.

Projektu se zúčastní dvě třídy mateřské školy a čtyři učitelky včetně ředitelky školy. Byla vybrána zajímavá témata - Malý projektant a Malý archeolog. Děti budou společně s lektorem a učitelkami vytvářet objekty ze stavebnic. Po skončení projektu zůstávají nové didaktické sady na základě darovací smlouvy majetkem mateřské školy. Cílem projektu Malá technická univerzita je co nejdříve na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory.

Malá technická univerzita je součástí projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)
Eva Píšová, učitelka třídy Berušek