česky Deutsch English

Město Sokolov chce podpořit spolupráci základních a středních škol

17.2.2023, Kultura a společnost
Město Sokolov chce podpořit spolupráci základních a středních škol

Školství je jednoznačně naprosto klíčovou oblastí v procesu transformace. Město Sokolov připravuje celou řadu kroků, jak školství v Sokolově co nejrychleji a nejefektivněji podpořit. Jedním z těchto kroků je i lepší provázanost základního a středního školství. Z tohoto důvodu proběhla schůzka středních škol v Sokolově se zástupci města. Pozvání na tuto schůzku přijali zástupci Gymnázia Sokolov, ISŠTE Sokolov, Střední živnostenské školy Sokolov, Střední policejní školy Sokolov, Vojenské střední školy Ministerstva obrany a Soukromé obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Starosta města uvedl, že nemůžeme neustále čekat na nadregionální strategie a pomoc ze státní úrovně. Musíme se především snažit uvnitř našeho území. Je to nejrychlejší způsob, jak současnou situaci změnit. Kromě podoby spolupráce se řešily i konkrétní problémy škol, jako je např. nedostatek pedagogů či potřeba kvalitnějšího zázemí. Zástupci uvedených středních škol se shodli na tom, že jsou ochotni spolupracovat se základními školami. Konkrétní formu možné spolupráce připraví za pomoci základních škol město Sokolov. Výsledkem by měl být např. jednodušší přechod žáku na střední školu, vzbuzení zájmu o přírodovědné a polytechnické obory či zlepšení přípravy na studium střední školy. Důležité také je umožnit žakům „nahlédnout“ do jednotlivých oborů tak, aby se mohli lépe rozhodnout, kterému povolání se chtějí v budoucnu věnovat. Sokolovsko má obecně nejnižší míru vzdělanosti v České republice. To chceme za pomoci základních a středních škol změnit.