česky Deutsch English

Karlovarský kraj hledá náhradní rodiče pro děti

30.11.2020, Kultura a společnost
Ilustrační foto.

Přemýšlíte v této nelehké době o pomoci opuštěným dětem? Byli byste ochotni těmto dětem poskytnout pomoc, podporu a zázemí? Sledujte kampaň “Staňte se pěstounem" Karlovarského kraje. Tato kampaň pomáhá dětem, o které se z různých důvodů nemohou postarat jejich rodiče, hledat náhradní rodinu a buduje povědomí široké veřejnosti na území Karlovarského kraje o dlouhodobé pěstounské péči.

Každé dítě je jedinečné a zaslouží si šanci na domov a rodinu. Více informací o této problematice najdete na www.pestounskapecevkk.cz 

Náhradní péče  je forma péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu. Může se jednat o náhradní rodinnou péči (pěstounskou péči) nebo institucionální péči vykonávanou v některém z ústavních zařízení (např. dětských domovech).

Logo kampaně.

Co je to pěstounská péče?

Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které ne vlastní vinou nemohou vyrůstat v rodině. Jedná se tedy o službu (pomoc) dítěti, a jako taková je i finančně podporovaná státem. Pěstoun o dítě pečuje osobně a při péči o něj také vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Zákonnými zástupci dítěte však zůstávají biologičtí rodiče. Pěstoun má také ze zákona nárok na celou řadu služeb, které mu poskytují orgány sociálně - právní ochrany dětí nebo neziskové organizace, které k tomu mají příslušné pověření. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.

Podrobnější informace naleznete v této brožuře, kterou připravili pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Detailní informace jsou k dispozici také na internetových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.