česky Deutsch English

Kameny zmizelých pokládali také potomci obětí nacismu

9.11.2021, Kultura a společnost
Kameny zmizelých na Starém náměstí.

Tři kameny zmizelých, takzvané stolpersteiny, byly v úterý 9. listopadu, v předvečer Křišťálové noci, uloženy do dlažby v Sokolově. Dva na Starém náměstí, třetí u budovy bývalého katastrálního úřadu v ulici U Divadla. Kameny zmizelých připomínají nacisty zavražděné židovské obyvatele města. Pietního aktu se zúčastnili potomci Dr. Solomona Feuersteina, posledního sokolovského rabína, a také Marie Steinigerové. Třetí z kamenů je památkou na Julia Herrmanna.

Pokládání kamenů zmizelých připravilo město Sokolov společně s historikem Vladimírem Bružeňákem. Za radnici přišli vzdát čest památce obětí nacistů starostka a poslankyně parlamentu Renata Oulehlová, místostarostové Ladislav Picka s Janem Pickou a senátor Miroslav Balatka.

Letos uložené kameny jsou památkou na Juliuse Herrmanna, deportovaného v roce 1942 do Terezína a poté zavražděného v Osvětimi, Marii Steinigerovou, deportovanou v roce 1942 do Terezína a zavražděnou v Treblince, a Solomona Feuersteina, deportovaného rovněž v roce 1942 do Terezína a zavražděného v Treblince. Dr. Solomon Feuerstein byl poslední sokolovský rabín a před svým útěkem do Prahy bydlel v dnešní ulici U Divadla.

První dva kameny zmizelých byly umístěny v Sokolově vloni 10. listopadu na Starém náměstí. Nacistická perezekuce krutě postihla více než sto židovských obyvatel města, kteří se zde narodili, vyrůstali nebo pracovali, případně se přistěhovali odjinud a v Sokolově prožili řadu klidných let.

S myšlenkou takzvaných stolpersteine, neboli kamenů zmizelých, či také kamenů, o které je třeba zakopnout, přišel Gunter Demnig, německý umělec, jenž první kámen položil již v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem. Kameny v podobě dlažební kostky o rozměrech 10 x 10 centimetrů jsou koncipovány jako vzpomínka na oběti nacismu a kladou se většinou před dům, kde dotyčná osoba žila. Myšlenka se poměrně rychle ujala a za necelé tři desítky let od jejího vzniku bylo po Evropě položeno na 67 000 kamenů ve více než dvacítce evropských zemí.

Každý kámen je opatřen mosaznou destičkou, do níž je vyryto, koho připomíná, jeho rok narození, datum deportace, a pokud je známé, tak i přesné datum úmrtí. Günter Demnig kameny vyrábí ručně, každý je originál.

Křišťálová noc 

V noci z 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom, jenž bývá označován názvem Křišťálová noc (německy Kristallnacht). Pogrom symbolizoval a urychlil vyostření nacistické protižidovské politiky v roce 1938. Listopadový pogrom roku 1938 může být považován za symbolický i praktický mezník v nacistické protižidovské politice: značil přechod k úplnému vyloučení Židů ze společnosti a potenciálně k jejich fyzické likvidaci.

Fotoreportáž z akce najdete zde https://bit.ly/3n1ET2d

(mel, bru)