česky Deutsch English

K záchraně historické hutě přispěl také Sokolov

29.9.2020, Kultura a společnost
Obnovená historická huť v Šindelové.

Na záchranu historické hutě v Šindelové poskytlo město Sokolov v uplynulých čtyřech letech celkem 175 000 korun. Většina z této částky posloužila hlavně na stavební práce. Obnova historické památky skončila v pátek 25. září, o den později byl areál otevřen pro veřejnost. Vysoká pec v objektu z roku 1818 měla výšku asi 11 metrů a za 24 hodin dokázala vyprodukovat až 2,5 tuny surového železa. Spolek usilující o záchranu významné technické památky vznikl v roce 2015.

První dotaci na obnovu staré hutě poskytlo město Sokolov v rámci individuální dotace v roce 2017, jednalo se o částku 100 000 korun a peníze byly určeny na zastřešení objektu. V dalších třech letech představovala dotace od města vždy 25 000 korun. Spolek zachraňující významnou technickou památku je použil například na doplnění zdiva dmýchárny, měřírny včetně spárování a zajištění vrcholu zdiva proti vodě, konzervaci nebo na přípravu a realizaci deponie pro uložení zbylých kamenů z huti. Poslední letošní dotace směřovala na informační dotykový panel s prezentací historie pece v Šindelové.

Obnovená historická huť v Šindelové.Obnovená historická huť v Šindelové.Obnovená historická huť v Šindelové.Obnovená historická huť v Šindelové.Obnovená historická huť v Šindelové.

Zástupci města, starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka, se zúčastnili oficiálního zakončení záchranných prací. Pro Sokolov přitom převzali od Spolku pro zachování hutě v Šindelové Pamětní list u příležitosti dokončení záchranných prací a slavnostního otevření nemovité kulturní památky s celým názvem Areály bývalých železáren s vysokou pecí v Šindelové.

Spolek získal na záchranu památky několikamilionovou dotaci z Ministerstva kultury, pomohl i Karlovarský kraj, sponzoři, dobrovolníci a rovněž některá města a obce. Zpočátku bylo třeba zbytky vysoké pece zbavit náletových dřevin. Poté se objekt postupně dozdíval, věž se ocitla pod střechou a obnoven byl rovněž zbytek přípravny hutě. Pod střechou vysoké pece vznikla i zajímavá vyhlídka po okolí.

(mel)