česky Deutsch English

Jaké byly oslavy dne dětí v mateřských školách?

14.6.2022, Kultura a společnost
Oslavy Mezinárodního dne dětí v mateřských školách.

Oslavy Mezinárodního dne dětí se objevily v programu některých sokolovských mateřských škol. Trvaly den, ale také týden. A většinou se odehrály ve znamení různých her, které například rozvíjely fantazii a šikovnost dětí. Samozřejmě nechyběly odměny za dosažené výsledky, které si vysloužili v podstatě všichni účastníci.

Mateřská škola Alšova – Zážitky na zahradě i ve Fantazii

Letošní oslava MDD se konala na školní zahradě. Paní učitelky připravily několik vyzdobených stanovišť, kde v různých disciplínách změřili své síly nejen děti, ale i rodiče. Společně pomáhali včelkám, cvičili s obručemi nebo se zavázanýma očima stříhali zavěšené bonbony. Odměnou za splněný úkol bylo získání razítka a drobné sladkosti. Úspěch akce byl umocněn společným prožitkem dětí s rodiči. Svůj sváteční den si děti užily i v zážitkovém centru Fantazie. Každá třída měla určený jeden den v týdnu a čekalo na ni dobrodružství na průlezkách, skluzavkách a dalších atrakcích. Po sportovním výkonu přišlo nečekané překvapení. Při odchodu z Fantazie si děti odnesly i milou pozornost. Školka spolupráce s Fantazií již několik let k velké spokojenosti všech zúčastněných. Děti tak dostanou možnost ke sportování v netradičním prostředí.

Mateřská škola M. Majerové – Děti na indiánské stezce

Na indiánské stezce se uskutečnily oslavy MDD v této mateřské škole. Z dětí i dospělých se stali indiáni v kostýmech a s čelenkami. Na připravených stanovištích školní zahrady pak čekaly netradiční úkoly. S pomocí indiánských symbolů se odtud děti přemístily do Areálu zdraví, kde z kamínků poskládaly slunce představující moudrost, dar života. Domů si odnesly nevšední zážitky a drobné dárky. Děkujeme rodičům za spolupráci.

Mateřská škola Pionýrů – Hlavně, aby byla spousta legrace

Již tradičně ve školce slavili Mezinárodní den dětí. Oslavy začaly stylově výbornou svačinkou na zahradě. Paní kuchařka přichystala slané šneky z listového těsta, spousty čerstvého ovoce a báječnou zeleninu, které nešlo odolat. Děti plnily rozmanité aktivity na pěti stanovištích, které si pro ně paní učitelky pečlivě připravily. Snažily se například nalézt cestu se zavázanýma očima, testovaly svůj hmat, navíjely rybičky jako zkušení rybáři, lámaly si hlavu s logickými úkoly a procvičily „mušku“ při střelbě míčkem na cíl. Hlavním cílem bylo užít si spousty legrace. Atmosféru podtrhla dětská hudba, která přiměla k tanci i ty nejmenší. Dětský smích se rozléhal mezi domy a ustál až v momentě, kdy si děti pochutnávaly na zmrzlině. To vám byla panečku sladká tečka. Děti si ze svého dne odnesly veselé zážitky s kamarády a možná i nějaké splněné přání.

Fotoreportáže z akcí najdete zde https://bit.ly/3tziTP2

(red)