česky Deutsch English

Jak se západní svět staví k migraci a uprchlictví?

1.7.2022, Kultura a společnost
Přednáška o migraci a uprchlictví.

V rámci historického kontextu rozebrat západní hodnotový svět lidských práv a postavit ho do konfrontace s jinými hodnotovými konstrukty. To bylo obsahem přednášky o uprchlictví a migraci, která byla určena pro veřejnost a konala se v sokolovském Alfa clubu. Na dané témě tu hovořil Robert Netuka z Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

Přednášející Robert Netuka zdůraznil vymezení specifické pomoci těm, kteří se o tento hodnotový svět sami explicitně hlásí tím, že z jiného prchají. Téma uprchlíků pak posluchačům přiblížil skrze cestu uprchlíka azylovým procesem v České republice. Například mluvil o tom, jakými typy zařízení musí člověk na útěku ve všech fázích projít, než se rozhodne o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany, a co všechno při tom musí splňovat. Vedle statusu azylu a doplňkové ochrany přednáška otevřela i téma zcela nové dočasné ochrany, která je v EU nyní udělována lidem prchajícím kvůli válce na Ukrajině. Nechyběla ani sonda do koordinace humanitární pomoci na Hlavním vlakovém nádraží v Praze, kterou mělo OPU na starost, nebo přiblížení komplexních a různorodých situací ukrajinských Romů, které jsou mediálně slévány do jednoho redukujícího a zjednodušujícího přístupu. Přednášku uzavřela zajímavá diskuse.

Přednáška byla součástí projektu „Představení migrace a integrace cizinců a uprchlíků mladým a seniorům“ a financovala ji Evropská unie v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra ČR. Projekt se věnuje vzdělávání veřejnosti a osvětové činnosti týkající se ukazování příkladů dobré praxe v oblasti migrace a integrace.

(red)