česky Deutsch English

V hlasování o stavbu kraje byla knihovna druhá

19.6.2021, Kultura a společnost
Městská knihovna Sokolov.

Ve veřejném internetovém hlasování v soutěži Stavby Karlovarského kraje měl Sokolov své želízko v ohni - novou městskou knihovnu. Po vyrovnaném boji byla knihovna druhá s 1576 hlasy. Všem, kteří pro knihovnu hlasovali, děkujeme. První byla rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf v Kyselce (1620 hlasů) a třetí Sokolovský zámek - stavební úpravy sklepení s odkrytím základů tvrze (493 hlasů). 

Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

1. místo: Stavba č. 8 – Sparkasse Karlovy Vary
- Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.
- Investor: UCTAM Czech Republic and Slovakia s.r.o,, JUDr..Jiří Hermann PhD.
- Architekt: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík
- Projektant: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík
- Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák (technická spolupráce TIMA spol. s r.o.)

2. místo: Stavba č. 7 – Pivovar Červený vlk v Božím daru
- Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.
- Investor: PP servis a.s., Anny Letenské 1120/7, Praha 2 – Vinohrady, zástupce
investora Ing. Lukáš Málek
- Architekt: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček
- Projektant: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček
- Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák

3. místo: Stavba č. 23 – Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
- Přihlašovatel: Karlovarský kraj
- Investor: Karlovarský kraj, Ing. Josef Janů
- Architektonický návrh: PONTIKA, s.r.o., Ing. Jan Procházka
- Projektant: Ing. Luděk Oberhofner
- Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Jan Kvaš, MBA

Čestné uznání za: „citlivý přístup k revitalizaci krajiny, který přispívá k ochraně
přírodního fenoménu“

Stavba č. 19 – Revitalizace Perninského rašeliniště
- Přihlašovatel: Lesy České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
- Investor: Lesy České republiky s .p., Hradec Králové
- Architekt: Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“, Ing. Zuzana Macešková
- Projektant: : Sdružení „REVITALIZACE PERNINK“,: Ing. Zuzana Macešková,
Mgr. Vladimír Melichar, Ing. Ivan Forejt, Ing. Jiří Oboznenko, Ing. Jitka Tomandlová
- Zhotovitel: Kavina Jaroslav – Ekologické stavby, Jaroslav Kavina

Čestné uznání za: „ architektonickou hodnotu realizace stavby“

Stavba č. 14 – Kaple – hřbitov Březová
- Přihlašovatel: Město Březová
- Investor: Město Březová, Bc. Jakub Fajt
- Architekt: Ing. arch. Václav Zůna
- Projektant: Ing. arch. Václav Zůna
- Zhotovitel: Bauport s.r.o., Aleksandr Bytkov

Projekty:

1. místo: Projekt č. 3 – Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská
Karlovy Vary
- Přihlašovatel: Karlovarský kraj
- Investor: Karlovarský kraj, Mgr. Dalibor Blažek
- Architekt: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
- Projektant: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

2. místo: Projekt č. 10 – Náplavka řeky Ohře, Karlovy Vary – ideová
architektonická studie
- Přihlašovatel: Statutární město Karlovy Vary
- Investor: Statutární město Karlovy Vary, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
- Architekt: archiSPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.
- Projektant: archiSPACE s.r.o., Ing. Michal Kasík, Ph.D.

3. místo: Projekt č. 4 – Knihovna a muzeíčko Hranice
- Přihlašovatel: Město Hranice
- Investor: Město Hranice, Ing. Daniel Mašlár
- Architekt: Ateliér KONCEPT, Ing. Petr Kostner

Cena hejtmana Karlovarského kraje:

Stavba č. 7 – Pivovar Červený vlk v Božím daru- Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.
- Investor: PP servis a.s., Anny Letenské 1120/7, Praha 2 – Vinohrady, zástupce
investora Ing. Lukáš Málek
- Architekt: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček
- Projektant: Arch a projektový ateliér Huml &Vaníček, Ing. arch. Jiří Vaníček
- Zhotovitel: BAU-STAV a.s., Ing. Petr Novák

Cena primátorky Statutárního města Karlovy Vary:

Stavba č. 8 – Sparkasse Karlovy Vary
- Přihlašovatel: BAU-STAV a.s.
- Investor: UCTAM Czech Republic and Slovakia s.r.o,, JUDr..Jiří Hermann PhD.
- Architekt: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík
- Projektant: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o., Ing. arch. Lumír Berčík
- Zhotovitel: BAU-STAV Ing. Petr Novák (technická spolupráce TIMA spol. s r.o.)

Cena časopisu Stavebnictví:

Stavba č. 23 – Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách
- Přihlašovatel: Karlovarský kraj
- Investor: Karlovarský kraj, Ing. Josef Janů
- Architektonický návrh: PONTIKA s.r.o., Ing. Jan Procházka
- Projektant: Ing. Luděk Oberhofner
- Zhotovitel: Metrostav a.s., Ing. Jan Kvaš, MBA

Veřejné hlasování na internetu - pro stavby, projekty a památky
bylo odevzdáno 16 184 platných a ověřených hlasů

Stavba:

Celkový počet hlasů pro stavby je: 7 226.hlasů.

Nejvíce hlasů od veřejnosti získala:
Stavba č 5 - Rekonstrukce bývalého hotelu Korunní princ Rudolf, počet.hlasů 1 620
- Přihlašovatel: Projekt stav, spol. s r.o.
- Investor: Mattoni 1873 a.s., Mgr. Martin Hanzl, zástupce společnosti
- Architekt: Projekt stav, spol. s r.o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer
- Projektant: Projekt stav, spol. s r.o., Ing. Martin Volný, Bc. Antonín Majer
- Zhotovitel: TribaseArch, spol. s r.o., Ing. Vojtěch Skřivan, BOLID M s.r.o. (střecha a
krov), stavbyvedoucí Petr Stránský.

Projekt:

Celkový počet hlasů pro projekty je: 5 038 hlasů.

Nejvíce hlasů od veřejnosti získal:
Projekt č. 9 - Obnova budovy chléva – Tvrz Pomezná, počet hlasů : 1 048 -
- Přihlašovatel: Mgr. Petr Jaška
- Investor: fyzická osoba Mgr. Petr Jaška
- Architektonický návrh: Arch Energy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička
- Projektant: : Arch Energy s.r.o., Ing. Jan Kvasnička

Zachráněné a zachraňované památky:

Celkový počet hlasů pro památky je: 3 920 hlasů
Nejvíce hlasů od veřejnosti získala:
Památka č. 2 - Zámek, Kopaniny, počet hlasů: 1 001

Projektant roku Karlovarského kraje: Ing. Marin Šafařík

Cena se uděluje za dlouhodobé vynikající výsledky při statickém projektování a posuzování
staveb zejména v Karlovarském kraji

Stavbyvedoucí roku Karlovarského kraje: František Laštovička

Podílel se na stavbě č. 16 - „Modernizace a dostavba objektu TWR LLKV na letišti Karlovy
Vary“. Cena se uděluje i za dlouhodobé úspěšné a kvalitní řízení staveb.

Osobnost stavitelství Karlovarského kraje

„Osobností stavitelství Karlovarského kraje“ je: Akad. arch. Antonín Polony
Cena: „Za celoživotní dílo v oblasti architektury, za vysokou profesionalitu a odbornost
s přihlédnutím k vysokým morálním vlastnostem a etickým hodnotám“

Cílem soutěže Stavby Karlovarského kraje, které pořádá Regionální stavební sdružení Karlovarska, je představit nejširší odborné i laické veřejnosti nové i plánované stavby a projekty v regionu.