česky Deutsch English

Distanční výuka pomáhá školce plnit projekt

2.4.2021, Kultura a společnost
Snímky z plnění projektu.

Mateřská škola Kosmonautů je zapojena do projektu Regionální identita. V době uzavření mateřských škol jsme přemýšlely, jak tento projekt i nadále plnit. Připravily jsme proto distanční výuku, která se váže k našemu městu Sokolov. Podařilo se nám tak zapojit do projektu nejen děti z ostatních tříd naší mateřské školy, ale také rodiče.

Děti a rodiče se učí nejen lépe poznávat naše město, ale také zkouší pracovat s mapou. Hledají nejkratší a nejdelší cestu z rozhledny Hard k naší školce, jdou na procházku podle mapy, která je vede kolem významných objektů našeho města, zamýšlejí se nad nejoblíbenějším a nejzajímavějším místem. Odpovědi jsou většinou stejné - nejzajímavějším shledávají děti kostel sv. Jakuba a nejoblíbenějším areál zdraví. Děti staví z kostek město, ulici či dům. Zjistily jsme, že děti staví i zoologickou zahradu, prý by si ji ve městě moc přály. Součástí této distanční výuky je též soutěž o nejpěknější model nějakého objektu ve městě. Rodiče nám vypracované úkoly a fotografie staveb posílají pomocí e-mailových zpráv. V kontaktu jsme též díky on-line setkávání. Už nyní máme zaslané fotografie krásných modelů. Máme velikou radost z toho, jak se rodiče do plnění všech úkolů spolu s dětmi pustili. Věříme, že takto se prohloubí vztah dětí i rodičů k našemu městu.

Snímky z plnění projektu.Snímky z plnění projektu.Snímky z plnění projektu.Snímky z plnění projektu.Snímky z plnění projektu.
Projekt Regionální identita MAP SOKRA, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574.    

učitelky třídy Fialek Bc. Julie Havličková a Bc. Petra Beníšková