česky Deutsch English

Děti i handicapovaní hledali na táboře svého hrdinu

23.7.2020, Kultura a společnost
Příměstský tábor městské knihovny.

Městská knihovna v Sokolově letos poprvé připravila příměstský tábor a zvolila pro něj skutečně netradiční formu. Určený byl pro děti a pro lidi s mentálním znevýhodněním, téma pětidenního tábora bylo „Najdi v sobě svého hrdinu“. Jeho základnou se stala pobočka knihovny pro děti a mládež ve Slavíčkově ulici, kde se konal od 20. do 24. července. Knihovna při jeho pořádání spolupracovala se sokolovským Denním centrem Mateřídouška. Tábor finančně podpořilo ministerstvo kultury.

Projekt měl za cíl propojit svět mentálně znevýhodněných spoluobčanů a dětí. Měl napomoci oběma skupinám lépe si navzájem porozumět. „Jednalo se o společný letní příměstský tábor dětí a mentálně znevýhodněných na téma Najdi v sobě svého hrdinu. V průběhu akce se účastníci věnovali tanci a divadlu, čtení i výtvarné a rukodělné činnosti. Nakonec se uskuteční celotáborová hra. Projekt se uskutečnil v nové pobočce pro děti a mládež, jež sídlí v objektu Chráněného bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním. Děti a klienti chráněného bydlení se od loňského září běžně v těchto prostorách potkávají. Chtěli jsme, aby tato akce napomohla k jejich porozumění a sblížení,“ uvedla Daniela Drobečková, ředitelka městské knihovny.

Příměstský tábor městské knihovny.Příměstský tábor městské knihovny.Příměstský tábor městské knihovny.Příměstský tábor městské knihovny.Příměstský tábor městské knihovny.

Tento záměr tábor městské knihovny splnil, avšak partnery dětí se nakonec staly klienti Denního centra Mateřídouška. Chráněné bydlení účast svých klientů na příměstském táboře odmítlo. A jaký byl program neobvyklého příměstského tábora? Byly to například pohybové, hry, divadlo a improvizace, rukodělná činnost, psychomotorické hry, žonglování a další oblíbené hry. Došlo také na výrobu pohádkových brýlí nebo hrdinský bál. Některé ze soutěží a her si vyzkoušeli při návštěvě tábora i starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka. Program připravili a účastníkům tábora se věnovali Hana Strejčková a Filip Novák.

Hana Strejčková je profesionální divadelní tvůrce, věnuje se režii, dramaturgii, dramatickému psaní i publicistice, herectví a loutkám, v neposlední řadě divadelní pedagogice a dlouhodobě se zajímá a vzdělává v oblasti sociálního umění a uměleckých forem terapie s důrazem na drama (terapii), terapii tancem (pohybem) a biblioterapii. Filip Novák je herec, loutkář, grafik a výtvarník, student oboru Bohemistika na Filosofické fakultě univerzity Karlovy. Podílí se na projektech, které propojují divadlo, pedagogiku, místní historii a sociální téma.

(mel)