česky Deutsch English

Den Země oslavovali ve školkách různými aktivitami

27.4.2022, Kultura a společnost
Foto z mateřských škol.

Na svátek naší planety, tradiční Den Země, nezapomněli ani v sokolovských mateřských školách. S různými aktivitami a zajímavým programem se do oslav zapojily i školky Na Vítězné (Barevný klíček) a v ulici Kosmonautů. Pro děti byla připravena řada úkolů, do nichž se musely aktivně zapojit. Nechyběla ani cesta do Bečovské botanické zahrady.

MŠ Vítězná – Barevný klíček

Už týden předem se všichni v MŠ Barevný klíček Vítězná věnovali tématu naší zeměkoule. Důvod byl prostý, veškeré činnosti a aktivity směřovaly ke Dni Země. Děti se dotkly ekologie (třídění odpadů, setření energií, pozorování přírody všemi smysly), vesmíru (Slunce, Měsíc, planety, Země), čtení v mapách pomocí barevných symbolik. Tvořily a vyráběly, recitovaly a zpívaly, zdolávaly přírodní terén, vysévaly semínka zeleniny do svých záhonků a zjišťovaly, co taková rostlina k životu potřebuje. Pochopily, proč se střídá noc a den, proč se střídají roční doby a mnoho dalšího.

V pátek 22. dubna, kdy se slaví Den Země, všechny získané znalosti zužitkovaly při zábavné hře na školní zahradě. Děti plnily hlavně pohybové, ale i tvořivé, úkoly motivované děním na Zemi. Všechny třídy spolu vybarvily mapu světa, počasí i dění kolem nás dokázaly ztvárnit cvičením s barevným padákem. Hrou na planetu a slunce zjistily, proč se střídají dny, noci, roční doby, zvládly projít, proběhnout i přeskákat překážkovou dráhu s tříděním odpadů, poskládaly a rozlišit roční doby. Jako překvapení na závěr dokázaly při pokusu probudit sopku k životu, která jim vydala svůj sopečný poklad.

Poděkování patří celému kolektivu a dětem MŠ Barevný klíček, za opravdu aktivní přístup k tomuto tematickému celku.

Za MŠ Barevný klíček Bc. Petra Weberová

MŠ Kosmonautů

V Mateřské škole Kosmonautů se oslavoval Den země. Oslavy probíhaly rozmanitými způsoby. Například třídy Kopretin a Zvonků vyjely navštívit botanickou zahradu v Bečově nad Teplou, kde děti společně objevovaly krásy a zajímavosti probouzející se přírody. Pro děti byl připraven pestrý program. Na cestě za poznáním děti provázely včelička Locika a fenka Vilmička. Děti plnily nejrůznější úkoly. Hledaly se předměty, které nepatří do přírody, házely šiškou, objevovaly žabí vajíčka, určovaly stromy, rostliny, třídily předměty podle barev v přírodě. Velkým zážitkem bylo hledání netradičního stromu korkovníku s měkkou kůrou. Po malé občerstvovací pauze si děti zahrály na hudební nástroje a společně zazpívaly pár písní o přírodě. Na závěr si děti prohlédly meteorologickou stanici.

Bc. Lucie Maněnová, učitelka