česky Deutsch English

BLÍŽÍ SE ZÁPISY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

28.4.2023, Kultura a společnost

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v sokolovských mateřských školách se uskuteční 2. 5. 2023 od 8:00 do 12:00 hod., náhradní termín je 9. 5. 2023 od 10:00 do 12:00 hod. (termíny platí pro všechny mateřské školy zřízené městem Sokolov).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (týká se dětí narozených v rozmezí od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018).

Bližší informace naleznou zákonní zástupci na webových stránkách jednotlivých mateřských škol: Přehled škol a školských zařízení