česky Deutsch English

Aktivní senioři cestují po našem regionu za poznáním

14.8.2020, Kultura a společnost
Senioři z klubu J. z Poděbrad na jednom ze svých výletů.

Klub seniorů J. z Poděbrad v Sokolově existuje již devět roků. V naší činnosti se střídají programy zaměřené na přednášky, kulturní vystoupení dětí, na jednoduché zdravotní cviky, procvičování paměti a na hry a činnosti pro aktivní seniory. Těmito činnostmi se snažíme utužovat nejen přátelství, ale i zdraví.  A oblíbené mezi námi jsou také výlety po regionu za poznáním.

Již od letošního února podnikáme společné „výšlapy“ například do Královského Poříčí, Kostelní Břízy, Chlumu sv. Maří, Františkových lázní. Náš poslední výlet byl do Lubů u Chebu, kde jsme se podívali na výrobu hudebních nástrojů do Strunalu a Muzea hudebních nástrojů. Protože máme dobrý kolektiv, plánování bylo společné. Jedna členka vymyslela a ostatní se podílely na organizaci. Některá zajistila odjezdy a příjezdy vlaku, jiná se spojila s továrnou na výrobu strunných nástrojů a s Muzeem hudebních nástrojů. Neopomnělo se ani na zajištění oběda v místní restauraci. Však senioři nesmí strádat a mají mít správnou životosprávu.

Na nádraží se nás sešlo 25 seniorek. Hurá, vyrážíme do světa! V Lubech snadno najdeme továrnu Strunal. Proč?  Máme vytisknutý plánek z počítače. Jsme moderní babičky, které to umí nejen s jehlicemi. Továrna je posmutnělá, dopadl na ní též pokoronavirový  čas. Po chvíli jde vše stranou a my pozorně sledujeme poutavý, odborný výklad určený pro laiky. Oči těkají po hudebních skvostech a v duchu si říkáme, jaká škoda, že výroba není jako před lety. Fotily jsme, vyptávaly jsme se. A ještě zastávka v Muzeu hudebních nástrojů, nahlédnutí do kostela sv. Ondřeje, výborný oběd v restauraci U Kostela a jede se domů. Těšíme se na další společné „výšlapy“, které již plánujeme.

Za Klub seniorů J. z Poděbrad Hermína Opltová a Alena Veithová