česky Deutsch English

Josef Kábrt protančil celý svůj život, město na něho nikdy nezapomene

14.5.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Josef Kábrt protančil celý život, město na něj nezapomene

Stovky a stovky původně neohrabaných mladých mužů a žen vděčí za to, že pronikli více či méně do tajů ladných pohybů po parketu a společenského chování tanečnímu mistrovi Josefu Kábrtovi. Bohužel, další tanečníky tento sokolovský patriot a výrazná osobnost českého tance už nevychová. Zemřel ve věku nedožitých dvaadevadesáti let. V historii nejen Sokolova ale po něm zůstane nesmazatelná stopa.

Poté, co přišel Josef Kábrt na Sokolovsko, začal se tanci věnovat v roce 1954 coby učitel tělocviku na někdejším hornickém učilišti v Královském Poříčí. Založil tady školní taneční kroužek a později také soubor lidových písní a tanců. Jeho jméno a taneční kurzy jsou však nejvíce spjaté se sokolovským „Horňákem“. Právě po přestěhování souboru z Královského Poříčí do Hornického domu kultury v Sokolově začala výrazně růst členská základna a s ní rovněž úroveň souboru. Pod vedením Josefa Kábrta sokolovští tanečníci reprezentovali město na mnoha folklorních soutěžích a přehlídkách doma i v zahraničí.

Klasickému společenskému tanci se Josef Kábrt začal věnovat v roce 1960. Byl také prvním, kdo vedl v Sokolově první poválečné taneční kurzy pro mládež. Inicioval vznik Lidové taneční konzervatoře, která nabízela na celostátní úrovni vzdělání lektorům a asistentům společenského tance pod vedením profesorů Pražské taneční konzervatoře a tanečního oddělení Akademie múzických umění. Svou pozornost coby organizátor zaměřil i na pořádání tanečních soutěží na národní i mezinárodní úrovni, z nichž některé přetrvaly do současnosti.

Josef Kábrt se věnoval také teoretické práci spojené s tancem. Jeho publikační činnost obsahuje více než dvacetiletou práci pro časopis Svazu učitelů tance ČR, inovativní texty v oblasti předtaneční výchovy nebo hlubší zkoumání možností takzvaného minitančení – kurzů pro žáky druhého stupně základních škol. Dále jde o řadu materiálů týkajících se country dance a množství aktualit, novinek a názorů z taneční oblasti. 

Po roce 1989 založil Josef Kábrt svou taneční školu a v ní se věnoval výuce tance na vysoké profesionální úrovni, což ale pro jeho počínání platilo vždycky. Společenskému tanci se Josef Kábrt aktivně věnoval do pokročilého věku, pomáhal tanečním souborům ze západních Čech, podílel se na přípravě mnoha kulturních a společenských akcí. Při svém významném životním jubileu před dvěma roky převzal cenu Ministerstva kultury České republiky za celoživotní přínos v oblasti společenského tance. V roce 2016 byl vyhlášen Osobností města Sokolov.

Posledního rozloučení s Josefem Kábrtem se můžete zúčastnit v pátek 17. května od 14 hodin v divadle Městského domu kultury v Sokolově.

(mel)