česky Deutsch English

Do projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark Bohemia

16.5.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Do projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark Bohemia

Na mapě celostátního projektu Má vlast – cestami proměn přibude letos Sokolov se svým lesoparkem Bohemia. Slavnostní zahájení 11. ročníku výstavy je naplánováno na 18. května v Praze na Vyšehradě. Hlavním partnerem tohoto ojedinělého projektu se poprvé v historii stane Karlovarský kraj. Při slavnostním zahájení bude přichystán bohatý doprovodný program, včetně vystoupení Karlovarského symfonického orchestru v bazilice sv. Petra a Pavla. Přijďte se i vy podívat a inspirovat krásnými proměnami z celé naší země.

„Zvažovali jsme, zda se přihlásíme a jestli budeme něco prezentovat. Nakonec převážil názor, že se má Sokolov čím pochlubit a že těch projektů, které by se daly představit, je dokonce několik. Z řady možností jsme vybrali právě lesopark Bohemia. Jde patrně o akci, na níž je nejvíce zřejmá ta velká, symbolická proměna. Kdysi uhelný lom a později skládka je v současnosti lokalitou pro volnočasové aktivity obyvatel města,“ uvedl místostarosta Karel Jakobec.

Národní putovní výstavu pořádá již jedenáctým rokem zájmové sdružení Asociace Entente Florale CZ – Souznění ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. „Výstava Má vlast cestami proměn vypráví o snaze lidí přetvořit své okolí v krásnější místo, o lásce k naší vlasti i historii. Je pro nás proto velikou ctí, že jsme se mohli stát partnery této skvělé akce a že společně můžeme ukázat, že i v našem regionu máme spoustu úžasných projektů. Letos jich máme přihlášených celkem čtrnáct,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová.

Akce na Vyšehradě začne v sobotu 18. května v jedenáct hodin dopoledne a o hodinu později budou slavnostně vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěží o nejpovedenější proměny. Zástupci partnerského regionu následně převezmou kamenné srdce, které je symbolem celého projektu. Po oficiálním zahájení výstavy, jež je naplánováno na třináctou hodinu, dojde i k tradičnímu vysazení stromu. Letos to bude Čapkova lípa ze západočeského města Chyše. „Zahájení výstavy pak doplní bohatý kulturní program. V průběhu dne se návštěvníkům několikrát představí karlovarský folklorní Soubor písní a tanců Dyleň. Všechny milovníky vážné hudby pak co nejsrdečněji zveme na jedinečný koncert Karlovarského symfonického orchestru, který se uskuteční v bazilice sv. Petra a Pavla od sedmnácti hodin. V rámci programu zazní skladby od známých skladatelů odpočívajících na vyšehradském hřbitově,“ dodala Seifertová.

Po celý den budou za symbolické vstupné zpřístupněny vyšehradské památky, včetně hrobky Slavín. Návštěvníci budou mít rovněž možnost ochutnat to nejlepší od regionálních výrobců a zakoupit si drobnosti od zručných řemeslníků na tradičním jarmarku. Chybět nebude ani dětský koutek. Kompletní výstavu všech proměn bude možné zhlédnout na Vyšehradě celý měsíc. Poté bude rozdělena do jednotlivých kolekcí a vydá se na svou celoroční pouť po vlastech českých, moravských i slezských. Více informací o akci najdete na internetových stránkách
www.cestamipromen.cz.

Příběh lesoparku Bohemia:

Na území současného lesoparku Bohemie byl lom a zároveň hlubinný důl, kde se v letech 1909 až 1949 těžilo hnědé uhlí. Po vyuhlení důlního pole byl důl i lom v roce 1949 uzavřen. Jáma po těžbě byla využívána pro městské splašky až do roku 1973. Dále sem vozila úzkorozchodnou dráhou chemická továrna odpad z výroby karbidu vápníku a škváru z kotelny. Kolem roku 1967 sem byl plaven potrubím popílek z elektrárny Tisová a lom byl zaplněn do úrovně okolního terénu.

Do projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark BohemiaDo projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark BohemiaDo projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark BohemiaDo projektu Má vlast – cestami proměn přihlásil Sokolov lesopark Bohemia

Rekultivaci překrytím popílku ornicí, zatravněním a zalesněním realizovaly bývalé Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov v letech 1989 až 1990.

Revitalizace areálu Bohemia na lesopark se uskutečnila na etapy v letech 2004-2015 po základní rekultivaci. Akce byla realizována městem Sokolov za využití dotací z Evropských fondů.  V areálu Bohemia tak vznikly plochy určené k odpočinku, ale i pro sport.

Nápad upravit lokalitu do místa pro rekreaci, sport i pořádání mnoha akcí se ukázal jako nanejvýše prozíravý.

Lesopark Bohemia je vyhledávaný in-line bruslaři, cyklisty i pěšími. Nabízí volně přístupná hřiště a nářadí pro kondiční a workoutové aktivity, dráhu pro bruslení a cyklistickou terénní dráhu, čím dál populárnější singltrek. Během roku se tu koná řada kulturních a společenských akcí. Mezi nejznámější patří třeba festival ohňostrojů. Areál sousedí se sportovní halou, s venkovními hřišti pro fotbal a malou kopanou s přírodní i umělou trávou, plochami a tělocvičnami a terénní dráhou pro cyklisty. 

Projekty přihlášené za Karlovarský kraj pro rok 2019:

1. Krajinka Cheb - odpočinková a sportovní zóna v centru města Chebu
2. Pěší zóna Cheb - rekonstrukce hlavního chebského bulváru 
3. Knihovna Cheb - generální oprava fasády a střechy městské knihovny - restaurování a obnova reliéfních štukových prvků
4. Mariánské Lázně - revitalizace a propojení lázeňských parků podél Úšovického potoka. Součástí revitalizace je i celková rekonstrukce parku u pramene sv. Antoníček.
5. Obec Nové Hamry - multifunkční centrum, ve kterém je umístěn obecní úřad, knihovna, jsou zde prostory pro spolkovou činnost a kulturní vyžití občanů
6. Lávka přes horní nádraží Karlovy Vary - účelem lávky je bezbariérový přechod pro pěší, cyklisty a ostatní veřejnost přes kolejiště železniční stanice Karlovy Vary
7. Goethova vyhlídka Karlovy Vary - vyhlídka má kompletně opravenou střechu, zábradlí, zrestaurované fasády, zrekonstruovaný interiér včetně podlah, částečně vyměněné klenby a došlo i na drobnou změnu dispozice v prvním patře
8. Městské divadlo Karlovy Vary - opravena byla fasáda, provedeno nové zlacení i nová španělská břidlice na střeše
9. Luční kaple sv. Jana Nepomuckého Žlutice - byla provedena oprava zchátralé kapličky
10. Revitalizace areálu Bohemia Sokolov - revitalizace rekultivované plochy po bývalé hornické činnosti na plochy určené k rekreaci a relaxaci, sportovnímu vyžití a pro konání kulturních a sportovních akcí
11. Nejdecká hladová zeď - šedivá, nevzhledná zeď se stala barevnou, mozaikovou
12. Obnova Vzorkovny porcelánky Karla Knolla Karlovy Vary - postupná oprava a rekonstrukce objektu na kavárnu-restauraci a výstavní prostory: rekonstrukce a obnova stropů, krovů, střešních konstrukcí, odvlhčení zdiva, částečné zrestaurování fasád a oken, vestavba zázemí vč. rozvodů, přípojky inž. sítí
13. Proměna víceúčelového hřiště Hazlov - starý asfaltový kurt byl nahrazen novým víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem
14. Rodinný dům, č.p. 340, Jáchymov - rekonstrukce rodinného domu v památkové zóně historického Jáchymova