česky Deutsch English

Do kontejnerů na BRKO igelitové pytle nepatří!

23.4.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Do kontejnerů na BRKO igelitové pytle nepatří!

Na devíti místech v Sokolově mohou lidé nově využívat hnědé kontejnery označené jako BRKO. Tato zkratka znamená jednoduše a prostě "biologicky rozložitelný komunální odpad". Ten ale v žádném případě nesmí být zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích! Pokud někdo vhodí do BRKO kontejneru odpad v plastu, znehodnotí tak obsah celého kontejneru. Bohužel, po prvních svozech nádob na biologický odpad je zřejmé, že někteří lidé toto upozornění buď ignorují, nebo ho přehlédli, a odpad vhodili do nádob v igelitových pytlích.

Do kontejnerů na BRKO patří odpady z domácností. To znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina, odpady ze zahrady. V tomto případě se jedná o posekanou trávu, listí, větvičky, drny, starou zeminu i hlínu z květináčů, piliny, hobliny, kůru, plevele, dřevní štěpku, spadané ovoce, seno, slámu, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích! Bioodpad prostě do kontejnerů volně vsypte… 

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Rozhodně ne produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Ve kterých ulicích jsou umístěny kontejnery na BRKO: Stará Ovčárna, Halasova, Šlikova, Dělnická, Školní, Dvořákova, Slovenská, Mičurinova, Hornická.

Vývoz hnědých plastových nádob o objemu 1 100 litrů je zajištěn od dubna do konce října jednou týdně městskou společností SOTES Sokolov. Na devíti stanovištích je umístěno 11 nádob.

(mel)