česky Deutsch English

Čistá zmizela, a přesto žije

5.4.2019, Novinky z města Sokolova a okolí
Čistá zmizela, a přesto žije

Po městečku Čistá (Litrbachy, Lauterbach), která stálo ve Slavkovském lese, nezbylo zhola nic. Přitom historie obce sahá až do 12. a 13. století. O smutný konec městečka se postarala armáda po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva. Na jaře roku 1946 byla Čistá začleněna do vojenského výcvikového prostoru Vojenský újezd Prameny a museli ji opustit i poslední obyvatelé. V roce 1948 ji po nácviku bojových akcí zcela zničila dělostřelecká palba při natáčení instruktážního filmu Boj o osadu. O zachování památky na Čistou se naštěstí snaží řada nadšenců i historiků. Posledním počinem, jak připomenout pohnutou historii místa, je kniha Rudolfa Tomíčka s názvem Náčrt dějin svobodného královského horního města Čistá. Pokřtěna byla 4. dubna v sokolovském zámku.

Křtu se zúčastnili ředitel Muzea Sokolov Michael Rund, autor knihy Rudolf Tomíček, předseda Obvodního báňského úřadu pro Karlovarský kraj Jiří Mašek a předseda sdružení Terra incognita Filip Prekop (na snímku zprava). Mezi hosty nechyběli ani sokolovská starostka Renata Oulehlová a místostarosta Jan Picka.

Na knize, které vydalo Muzeum Sokolov, pracoval historik Rudolf Tomíček skoro čtvrt století. Jak uvedl, dlouhé roky plnil šuplíky materiály k Čisté a ani příliš nepočítal s tím, že by je někdy zpracoval do knižní podoby. Problém byl v tom, že se zachovalo jen velmi málo záznamů z historie. „I proto jsem si netroufl napsat ucelenou historii Čisté a kniha je opravdu jen určitým náčrtem z minulosti,“ uvedl autor. Čistou v současnosti připomíná jen dřevěný kříž na místě někdejšího hřbitova a kamenný pomníček, který byl postaven počátkem devadesátých let na místě bývalého náměstí. Od roku 2001 si můžete přečíst informační tabuli a prohlédnout plán bývalého města.

O vzkříšení Čisté se v současnosti snaží například sdružení Terra incognita z Jáchymova s projektem Návrat do Lauterbachu. Za jeden z největších úspěchů považuje předseda sdružení Filip Prekop to, že sestry Holly Marie Vivesová a Erika Vivesová navštívily 5. května roku 2018 místo, odkud byla nucena odejít jejich babička v roce 1946. Vnučky Annemarie (Pimpl) Baumgartnerové žijí v současnosti v USA, kam jejich babička po válce nakonec odešla. O oživení Čisté a okolí usiluje i Muzeum Sokolov. To spravuje středověký důl Jeroným poblíž zaniklé Čisté. Právě s ní byl důl na cín historicky svázán. Podle ředitele muzea Michaela Runda by v budoucnu mohla například vzniknout naučná stezka mezi dolem a místem, kde Čistá stávala.

Čistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žije

Čistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žije

Čistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žije

Čistá zmizela, a přesto žijeČistá zmizela, a přesto žije

(mel)