česky Deutsch English

Církve spolu uprostřed rozštěpené společnosti

11.1.2019, Novinky z města Sokolova a okolí

Každoroční společný novoroční týden modliteb církví má letos téma „Modlitby v polarizovaném světě“. V Sokolově začne společnou bohoslužbou v Husově sboru na rohu ulic Karla Havlíčka Borovského a Obce Ležáky v neděli 13. ledna od 15 hodin s kázáním adventistického duchovního Martina Lindtnera „Rozdělené srdce“.

Křesťané z různých sokolovských církví se budou pak celý týden scházet každý den od 18 hodin k společným besedám a modlitbám v modlitebně sboru adventistů na Šenvertu, Kraslické ulici 494/14. Tématy budou Nepřátelé (pondělí), Generační konflikt (úterý), Role žen v církvi (středa), Strach z imigrace muslimů (čtvrtek) a Post-pravdivá společnost (pátek). Všechny akce jsou samozřejmě přístupné široké veřejnosti a každý je se svým pohledem na věc vítán. Vstup je zdarma.

Podle Jiřího Ungera, tajemníka České evangelikální aliance, která akci celostátně pořádá, žijeme v době, kdy je pro společnost a nakonec i církev stále těžší hledat cestu k těm, s nimiž nesouhlasíme. „Z nejrůznějších důvodů se společnost polarizuje a jsou mezi lidmi tak vysoké hradby, že je těžší a těžší slyšet, co druzí skutečně říkají a proč. Na významu nabývají nálepky, kterými škatulkujeme druhé a které komunikaci ihned činí obtížnější nebo ideologičtější. Sluníčkáři či pravdoláskaři, vítači či islamofobové, liberálové nebo fundamentalisté, pražská kavárna, nepřizpůsobiví, feministky, tradiční nebo progresivní atd. Politika stále více tíhne k nacionalismu a populismu, který využívá ta nejvíce štěpící témata vyvolávající co největší emoce – zvláště strach a hněv.“ Rozdělení a konflikty jsou ale podle něj i ohromnou příležitostí k následování Krista: „Tam, kde tak snadno vznikají hranice mezi my a oni, je naprosto klíčové, s jakou láskou a pokorou jednáme s těmi, kdo mají naprosto odlišné názory a postoje. V době, kdy Evropě vládne, politika identity, bude způsob, jak církev projevuje svůj respekt a lásku k těm, kdo s ní nesouhlasí, a jak jim bude schopna naslouchat, klíčovým svědectvím. Milujeme-li jen své přátele, nejsme následovníci Kristovy.“

Tomáš Kábrt

(ps)