česky Deutsch English

ZPRÁVY Z RADNICE

2.8.2023, Zprávy z města
ZPRÁVY Z RADNICE

Prázdniny jsou v plném proudu. Ale v Sokolově se pořád něco děje. Městský dům kultury nabízí řadu akcí, ať už jsou to koncerty na Starém náměstí nebo Food Fest či Slavnosti vína u sokolovského zámku. Ani zástupci vedení Sokolova nezahálí a připravují další projekty na rozvoj města.

Intenzivně se pracuje na přípravách k transformaci Sokolovska. Cílem je vytvoření projektů, které povedou k přeměně regionu, která je nezbytná v důsledku útlumu těžby uhlí. Pomoci mají, mimo jiné, i peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace určeného pro tzv. uhelné regiony.

Speciálně pro Sokolovsko, jakožto nejpostiženější region v Karlovarském kraji z hlediska těžby uhlí, jsou v rámci fondu Spravedlivé transformace alokovány finanční prostředky ve výši 160 milionů korun. Dalších 220 milionů korun bude k dispozici od září letošního roku. Z těchto dotací mohou obce pokrýt až 85 procent nákladů na své projekty.

Pro region se jedná o významnou příležitost, která může mít zásadní dopad na ekonomický, ekologický a sociální rozvoj celé oblasti. Sokolov je proto pevně odhodlán věnovat maximální pozornost těmto transformačním projektům a získat dostatečnou finanční pomoc pro jejich úspěšnou realizaci.

V červenci se uskutečnila důležitá schůzka mezi pracovními týmy města a Sokolovské uhelné, která zahájila řadu setkání zaměřených na koordinaci společných projektů ve městě a okolí. Tato schůzka byla výsledkem předchozích jednání mezi starostou Sokolova Petrem Kubisem a předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavlem Tomkem.

Mezi hlavní projekty, na které se město v připravuje, patří revitalizace obchodního domu Ural a přilehlého náměstí Budovatelů. V souvislosti s tím plánuje Sokolovská uhelná za obchodním centrem postavit nový parkovací dům. V současné chvíli připravuje studii, na níž naváže architektonická studie, která poskytne lepší představu o stavebním záměru.

Obě strany také chtějí spolupracovat na vyřešení územního plánu kolem jezera Michal, kde plánuje Sokolovská uhelná vystavět na 120 malometrážních rekreačních domků, které by měly sloužit pro sezónní i celoroční využití. Součástí projektu je také napojení vodovodu, kanalizace nebo prodloužení cyklostezky kolem celého jezera.

O těchto i dalších projektech budou zástupci obou stran jednat znovu po prázdninách.

Milým překvapením byl velký zájem veřejnosti o byty v nájemním domě v Chelčického ulici, kde byla na jaře dokončena rekonstrukce a následně probíhaly prohlídky. Nyní už je z celkových šestnácti bytů patnáct obsazených.

Sokolovká radnice chce zvelebit Staré náměstí a vytvořit z něj místo, kde se budou lidé setkávat, odpočívat a trávit tam svůj volný čas. Na náměstí vzniknou interaktivní herní prvky pro děti nebo fotoprvky, které návštěvníkům poskytnou jedinečné příležitosti pro zachycení vzpomínek. Počítá se také s výsadbou nových stromů, které budou v létě sloužit jako přirozený slunečník a v zimě jako doplnění vánoční výzdoby.

Proběhlo také setkání se zástupci Karlovarského kraje, na němž se řešila spolupráce mezi základními a středními školami na území Sokolova. Projednávaly se například návrhy na možné využití odborných dílen středních škol pro děti ze základních škol. Dalším bodem byla myšlenka zorganizování vzorových hodin, které by žákům základních škol poskytly náhled do struktury výuky na středních školách. To by jim mohlo usnadnit rozhodování o tom, která střední škola by byla pro ně nejlepší volbou pro jejich další studium.

U základních škol ještě chvíli zůstaneme. Na všech pěti, které v Sokolově máme, totiž přes léto probíhají opravy a rekonstrukce různého rozsahu. Někde se malují třídy, někde navíc rekonstruují učebny nebo pořizují nové lavice. V rozpočtu města je na to letos vyčleněných přes 26 milionů korun. Nad rámec toho zastupitelé schválili balíček více než 50 milionů korun, z nichž se bude hradit v následujících čtyřech letech nákup nábytku, tabulí, skříněk atp. Počítá se také s předfinancování projektů na úpravu škol. Na to má město připravených dalších zhruba 50 milionů korun a zastupitelé budou na podzim schvalovat ještě navýšení této alokace o 30 milionů korun.

Koncem měsíce se zástupci vedení města zúčastnili otevření testovacího polygonu BMW. Návštěvu provázela přísná bezpečnostní opatření. Seznam hostů byl pevně daný, nikdo nesměl fotit a novinářům dokonce pořadatelé páskami zakrývali objektivy kamer a fotoaparátů. Oproti loňskému roku přibyly v areálu další testovací prvky jako například nové světelné křižovatky nebo úseky se zvlhčovačem vozovky, kde se simuluje jízda v dešti. Areál, který je už teď největším testovacím polygonem BMW na světě, by se měl v budoucnu ještě zvětšit a nabídnout tak místním další pracovní příležitosti. Areál je pro veřejnost uzavřený, ale uvažuje se o tom, že by se tam příští rok mohl uskutečnit Den otevřených dveří. V jaké podobě a jestli vůbec, to se teprve uvidí.

Snad každý Sokolovák zaznamenal letošní vítězství tenistky a sokolovské rodačky Markéty Vondroušové na turnaji ve Wimbledonu. Na Staré náměstí, ji v polovině července, přišlo pozdravit několik stovek příznivců. Po slavnostním přivítání starostou Sokolova Petrem Kubisem, následoval krátký rozhovor s moderátorem, během kterého mohli klást otázky také lidé, kteří na náměstí dorazili. Následně vyzpovídali Vondroušovou ještě přítomní novináři a pak už se wimbledonská vítězka věnovala, během zhruba pětačtyřicetiminutové autogramiády, svým fanouškům.

Setkání na náměstí se uskutečnilo jen pár dní po Markétině vítězství, a ne všichni její příznivci měli možnost dorazit. Město chce proto do konce roku připravit ještě jedno setkání, které proběhne v MDK v prostorách divadla. Vítězka Wimbledonu už přislíbila svou účast. V současné době hledá společně s městem vhodný termín pro svou další návštěvu.