česky Deutsch English

Zprávy z radnice

11.7.2023, Zprávy z města
Zprávy z radnice

Milí Sokolováci,

letní prázdniny jsou tady. Některým začaly v červenci, jiným už o něco dřív. Mluvíme o maturantech našich středních škol. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení jsme si nenechali ujít ani my, členové vedení města, a přišli jsme úspěšným absolventům osobně pogratulovat. Obzvlášť úspěšní byli letos maturanti sokolovského gymnázia co do počtu úspěšně složených maturit, tak do počtu získaných vyznamenání.

V polovině května jsme jednali s Oblastním ředitelstvím správy železnic o napojení hlavní železniční trati na průmyslovou zónu Depo u nádraží ČD. Výsledek jednání byl kladný a my věříme, že možnost napojení kolejiště přiláká na průmyslovou zónu zajímavé investory, díky nimž budou mít naši občané práci s přidanou hodnotou.

Setkali jsme se i s předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a řešili zavedení letních linkových autobusů na koupaliště Michal. Dohodli jsme se na společném financování těchto spojů tak, že Sokolov zaplatí jejich provoz ve všední dny a Sokolovská uhelná bude platit víkendové jízdy.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. chce také městu věnovat větší finanční obnos na podporu volnočasových aktivit a sociálních služeb. Kam peníze směřovat a jaké projekty podpořit bylo tématem naší další schůzky.

Jednali jsme se zástupci Hasičského záchranného sboru a starosty okolních obcí o zavedení nového varovného systému, který by nahradil ten stávající. Systém bude primárně sloužit k varování občanů v případě nenadálých událostí nebo havárií. Reproduktory bychom ale chtěli nově umístit i do míst, kde jsou instalované městské kamery. V případě potřeby by tak mohl operátor systému komunikovat přímo s lidmi, které na kamerách vidí. Využití vidíme například v případech, kdy dochází k protiprávnímu jednání. Operátor kamerového systému by přes reproduktory mohl výtržníky upozornit a tím jejich činnost zastavit.

Dále jsme se dohodli s primářem Psychiatrického oddělení ostrovské nemocnice na úzké spolupráci s Městskou policií, Odborem sociálních věcí a Zdravotnickou záchrannou službou. Dohoda se týká koordinace postupů při řešení problému s osobami bez domova, které trpí psychickými poruchami a svým chováním ohrožují sebe nebo své okolí.

 S Českou poštou jsme opět řešili situaci ohledně rušení jejích poboček. Opětovně jsme kritizovali její kroky, které považujeme za zbrklé a nekoncepční. Upozorňovali jsme i na to, že veškerá rozhodnutí padla bez konzultací s obcemi, kterých se tyto změny zásadním způsobem dotýkají. Vyjádřili jsme obavu z přehlcení Pošty 1 a s tím spojených problémů s parkováním v jejím okolí. Žádali jsme také zástupce vedení České pošty o bezúplatný převod budovy Pošty 5 za symbolickou cenu nebo její přímý prodej za odhadní cenu. V podstatě žádným našim připomínkám o prosbám nebylo vyhověno a my jsme z těchto setkání odcházeli značně zklamaní.

Naproti tomu pozitivní událost se odehrála koncem května, kdy se nám podařilo otevřít, ve spolupráci s pěstouny, Skládek pro pěstouny v Křižíkově ulici, který nabízí dětské oblečení a vybavení. Je určený především pěstounům, ale přijít sem mohou i rodiče, kteří se dostanou do tíživé životní situace. Provoz Skládku zajišťují pěstouni a město Sokolov prostřednictvím své společnosti Sokolovská bytová, která poskytuje zdarma prostory a hradí energie.

Navštívili jsme náměstka ministra pro místní rozvoj a jednali o možnosti financování urgentního příjmu v Sokolově a o dalších možnostech financování projektů, které připravujeme, jako je rozvoj bydlení nebo rozvoj průmyslových zón, s cílem získat co možná nejvíce peněz z dotačních titulů.