česky Deutsch English

Zdravotně postižení mohou využít novou službu hasičů

6.8.2022, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Osoby se specifickým zdravotním postižením mohou nově požádat o zařazení do informačního systému operačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (HZS). Jakmile bude taková osoba v informačním systému HZS zapsána, mohou operátoři linky 150 a 112 při příjmu tísňového volání nebo SMS zprávy z registrovaného telefonního čísla mnohem efektivněji reagovat. Údaje uvedené v žádosti dané osoby se jim totiž automaticky zobrazí.

Údaje vedené v seznamu osob slouží zejména operačnímu a informačnímu středisku HZS Karlovarského kraje, jednotkám požární ochrany a zdravotnické záchranné službě při příjmu tísňového volání. Dále při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Mezi ně patří mimo jiné evakuace obyvatelstva například při požáru domu, za povodně či při dlouhodobém výpadku elektrické energie. V takových případech umožní seznam operátorům tísňové linky prioritně kontaktovat registrované osoby a zjistit jejich aktuální stav a potřeby.

Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejíž záchraně může být nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy?

Právo požádat o zařazení na seznam osob mají všechny osoby s těžkým zdravotním handicapem, přičemž se jedná zejména o:

  • Osoby se sluchovým postižením.
  • Osoby se závažnou poruchou řeči.
  • Osoby nevidomé.
  • Osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový koncentrátor, elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza, mechanická srdeční podpora atd.).
  • Osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje si vyhrazuje právo odmítnout zařadit žadatele na seznam osob při nesplnění podmínek pro jejich zařazení.

Další informace včetně žádosti o zařazení do seznamu najdete zde https://bit.ly/3oXnBmY