česky Deutsch English

Zastupitelstvo schválilo odkoupení domů v Nádražní

16.8.2022, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Zastupitelé města schválili v úterý 16. srpna na svém mimořádném jednání odkoupení bytových domů v Nádražní ulici (na snímku). Reagovali tak na nabídku majitele těchto nemovitostí. Od tohoto kroku si město slibuje, kromě jiného, výrazné zlepšení bezpečnostní situace a pořádku v této části Sokolova, v lokalitě, která se v současnosti řadí mezi takzvané vyloučené. Domy převezme město bez nájemníků. Odkoupení za cenu kolem 16 milionů korun podpořila nejdříve celá rada a poté i všichni zastupitelé.

Město se vážně zajímalo o možnost odkoupit bytové domy v Nádražní, jejichž podstatná část obyvatel patří mezi problémové, už zhruba dva roky. Jak uvedl radní Erik Klimeš, tato snaha narážela buď na neochotu vlastníka prodat, nebo na příliš vysokou cenu, kterou požadoval. Ke shodě došlo až před nedávnem a cena za domy bude odpovídat znaleckému posudku. Radní Petr Kubis podotkl, že rozhodnutí zastupitelů velmi vítá. „Už jsme vyčerpali v podstatě všechny možnosti, jak v této lokalitě docílit pořádku. Většina lidí, kteří tam žijí, nemá žádné vazby na Sokolov a chybí jim základní návyky,“ podotkl Kubis. Jeho slova podpořil i místostarosta Ladislav Sedláček.

Starostka Renata Oulehlová poznamenala, že odkoupení domů, kde dosud žili problémoví nájemníci, je asi jedinou možností, jak dát jednu z důležitých částí Sokolova do pořádku. Uvítala shodu všech zastupitelů budovy odkoupit. „Po realizaci tohoto obchodu se bude ve městě mnohem lépe žít,“ konstatovala starostka. Pro odkup byla také zastupitelka Tereza Zykánová. Jen požádala, aby se vzalo v potaz, že v domech bydlí několik rodin, které se snaží žít spořádaně a aby s nimi se nějak pracovalo. Radní Karel Jakobec konstatoval, že obavy o přesunu obyvatel domů do jiných částí města považuje za liché. „Se Sokolovem neměli nic společného, odejdou jinam,“ dodal.

Město se dlouhodobě potýkalo se znečišťováním veřejného prostranství v jeho vlastnictví v bezprostředním okolí bytových domů č. p. 185 a 221 až 224. Zejména pak v podobě opakovaného zakládání černých skládek, které musely být odstraňovány na náklady města. Tohoto nezákonného nakládání s odpady se podle všeho dopouštěli především obyvatelé uvedených bytových domů. Bytové domy č. p. 185 a 221 až 224 jsou stavebně i morálně zastaralé, narušují vzhled města. Byty v domech nejsou z pohledu obvyklých standardů způsobilé k užívání.

Jako vlastník domů bude město moci zejména ovlivňovat například skladbu obyvatel těchto domů, způsoby užívání bytů v domech, množství sběrných nádob na komunální odpad vytvářený obyvateli, domy opravit a případně je využít k jinému účelu než k bydlení. Okolní pozemky revitalizovat a eliminovat znečišťování veřejného prostranství, odstranit existenci vyloučené lokality, zlepšit vzhled města a podobně.

Nabytí nemovitostí do svého vlastnictví tak městu umožní aktivně danou lokalitu rozvíjet ve prospěch svůj a svých občanů a nebýt jenom pouhým pozorovatelem úpadku této důležité části Sokolova, kterému se stávající vlastník nabízených nemovitostí zjevně nijak bránit nesnažil.

Městu se už před nedávnem podařilo získat asi za 20 milionů korun pozvolna chátrající budovu bývalé hygienické stanice na kraji Husových sadů. „Ta nám delší dobu nedopřávala klidu, o to horší bylo pro nás zjištění, že se stát coby vlastník chystá nemovitost prodat. Objekt je přitom přímo stvořený k tomu, aby byl bez potřeby nějakých vysokých nákladů přebudován například na ubytovnu. Vzhledem k poloze objektu i možnosti jeho využití soukromým vlastníkem k různým účelům, se město rozhodlo přímo oslovit stát a vstoupit do jednání o prodeji,“ konstatovala starostka Renata Oulehlová.

Město nakonec uspělo a stalo se majitelem bývalé hygienické stanice. O jejím využití však bude rozhodovat až příští městské zastupitelstvo. Což platí rovněž pro domy v Nádražní ulici.

(mel)