česky Deutsch English

ZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ - PROJEDNÁNÍ

23.2.2023, Zprávy z města
ZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ NOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ - PROJEDNÁNÍ

Starosta města Sokolova se sešel s obyvateli bytových domů č. p. 94, 95, 96 a 97 v ulici Vrchlického, kteří v minulosti zaslali podnět k řešení dopravní situace a parkování v blízkosti jejich domů. Důvodem setkání bylo projednání plánovaného záměru vybudování nového parkoviště a komunikace.

Zpracovateli projektové dokumentace byl zadán úkol vyhotovit studii tří možných variant. Následně byly jednotlivé varianty představeny obyvatelům uvedených bytových domů a byli pozvání k projednání záměru na městský úřad. Na jednání byla zvolena varianta, která bude upravena o náměty zúčastněných. Diskutovaný byl například poměr zeleně a počtu parkovacích míst.