česky Deutsch English

Zakalená voda v Lobezském potoce. Kde je příčina?

16.2.2022, Zprávy z města
Zakalená voda v Lobezském potoce.

Už poněkolikáté se opakuje situace, že se čistá voda protékající Lobezským potokem změnila na několik hodin v kalnou a neprůhlednou tekutinu se světle hnědou barvou. Podle zjištění Odboru životního prostředí Městského úřadu Sokolov je to kvůli znečištěné vodě z vítkovského kamenolomu, vypuštěné do potoka.

Odbor životního prostředí opět odebral z Lobezského potoka kontrolní vzorky k vyhodnocení a informoval Krajský úřad Karlovarského kraje a Inspekci životního prostředí. Zakalení vody způsobují pevné částice horniny, nejedná se tedy o nic toxického. Ale ani nic prospěšného pro ryby, "Lobák" je totiž chovný potok pro pstruha potočního a sediment ohrožuje život ryb. Tato ryba je velmi citlivá na čistou a okysličenou vodu. Vypouštění takzvaných důlních vod z lomu do vodního toku musí splňovat určené limity. V tomto případě je pro vítkovský lom stanovil Krajský úřad Karlovarského kraje. Na základě výsledků analýzy vzorků prokazujících překročení stanovených limitů se povede s provozovatelem kamenolomu řízení o přestupku.