česky Deutsch English

Zájem je o prázdninové dny i delší příměstské tábory DDM

4.8.2022, Zprávy z města
Letní příměstský tábor DDM Sokolov.

Dům dětí a mládeže Sokolov připravil na letošní červenec a srpen dva projekty. Jsou jimi Letní prázdninové dny a Letní příměstské tábory. Počátkem července program zahájila první akce nazvaná Po stezce z bloku Letní prázdninové dny, kdy na děti čekal výlet na kolech a návštěva Statku Bernard v Královském Poříčí. Poté už následovaly další.

V dalších dnech to byly akce jako Laser game, kdy se děti nejdříve věnovaly dvěma hrám v Topgun Laser game Sokolov a poté sportovním hrám na hřišti DDM. Při Sportovně akčním dni děti zamířily na golfové hřiště, kde pro ně byl připravený program. Tentokrát jim ale výjimečně počasí nepřálo a zahnalo je k dalším aktivitám pod střechu. A ještě jedna akce z portfolia Letních prázdninových dní. V „Matrixu“ navštívily děti virtuální svět a stavěly ze stavebnice VEX IQ. Letních prázdninových dní se zúčastnilo v červenci celkem 65 dětí.

Zapomenout určitě nesmíme na letní příměstské tábory nazvané Stezkou netradičně a Outdoor - Adrenalin. Pro děti byl připravený bohatý program plný zážitků jako jízda na kole po okolí i v areálu DDM na dopravním hřišti, golf, rafty, lezecká stěna, přednáška a další sportovní aktivity. Zájem byl rovněž o letní příměstský tábor Šikulové pro předškolní děti. Na děti čekalo divadlo, airbrush a navštívily Ekocentrum při Školním statku Cheb i Městskou policii Sokolov. Letních příměstských táborů se zúčastnilo v červenci 108 dětí.

Fotoreportáž najdete zde https://bit.ly/3BDgpnB

(kot, mel)