česky Deutsch English

Žáci z Centrálky se ve světě zcela jistě neztratí

12.8.2022, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Jazyky na Základní škole Rokycanova prostě jedou a nejinak tomu jistě bude i ve školním roce 2022/2023. Díky svým znalostem cizích řečí se žáci z Centrálky ve světě neztratí. Co nás vede k tomuto konstatování? V závěru minulého školního roku se na Centrálce konaly jazykové testy, již tradiční Cambridgeské zkoušky z angličtiny, a žáci si v nich vedli více než dobře.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 25 žáků ze 7. až 9. tříd. Zkouška se skládala ze čtyř částí – čtení, psaní, poslech a konverzace. Osm žáků dosáhlo úrovně B2 podle Evropského jazykové rámce, 13 žáků úrovně B1 a čtyři žáci dosáhli úrovně A2. Úroveň A2 by měli mít všichni žáci na konci 9. ročníků, školáci z Centrálky ji přitom dosahují již v 7. ročníku. Velké poděkování proto patří všem kvalitním vyučujícím anglického jazyka a dvěma rodilým mluvčím, kteří mají velký podíl na úspěchu žáků.

A pozadu nezůstává ani němčina. První dvě žákyně složily zkoušky v Goethe Institutu Praha, a to na úrovni A1. Vzhledem k tomu, že německý jazyk mají žáci až od 6. ročníku, je to opět velký úspěch. A musíme rovněž připomenout značný zájem žáků Centrálky o španělský jazyk jako nepovinný, nebo povinně volitelný předmět.

(šiš)