česky Deutsch English

Záchranáři už mají "odolnější" základnu

24.6.2020, Zprávy z města
Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.

Zdravotničtí záchranáři mají v Sokolově k dispozici kvalitnější prostory pro svou práci. V rámci projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ prošlo celé zařízení rozsáhlými stavebními úpravami za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči mimořádným událostem. Kraj na akci získal dotaci a částečně ji spolufinancoval. Celkové náklady byly vyčíslené na 18,9 milionu korun.

„Stavebními úpravami areálu výjezdové základny, která pracuje v režimu rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci a zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz, se nám podařilo vytvořit moderní zázemí pro naše záchranáře i ostatní složky. Umožňuje to nejen kvalitnější přenos informací, ale i zrychlení výjezdů k pacientům. V rámci Karlovarského kraje se jedná o jednu z nejvytíženějších výjezdových základen, proto bylo nutné, aby tomuto faktu odpovídalo i její zařízení a zázemí,“ upřesnil radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.Modernizovaná stanice záchranářů v Sokolově.
 
Základna bude plnit hned několik funkcí najednou. „Výjezdová základna v Sokolově skýtá také zázemí krizovému štábu Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje při řešení mimořádných událostí a má zde záložní operační středisko, které je pro chod Zdravotnické záchranné služby životně důležitým prvkem,“ doplnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jiří Smetana.

Na realizaci projektu se Karlovarskému kraji podařilo získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 16,1 milionu korun, dalších  téměř 950 tisíc korun bylo uhrazeno ze státního rozpočtu. Částkou 1,9 milionu korun přispěl Karlovarský kraj. 

Stavební práce provedla společnost Inženýrské stavby Sokolov. Třípodlažní budova a objekty garáží jsou zateplené podle předpisů o ochraně energií a zajištěné proti vzlínání zemní vlhkosti. Stavebními úpravami se řešila hlavně dispozice třetího podlaží, kde byly vyměněny výplně dveřních otvorů, podlahové krytiny a rozvedeny nové sítě elektrického a datového vedení. Dále stavebníci rozšířili vjezdy do areálu a nainstalovali také bránu s elektrickým pohonem a s bezpečnostními prvky. V souvislosti s výstavbou došlo i ke zpevnění manipulačních a parkovacích ploch. V areálu byl zbudovaný nový sjezd na přilehlou komunikaci.

(čmo)