česky Deutsch English

Začala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMW

19.9.2019, Zprávy z města
Začala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMW

Karlovarský kraj začal se stavbou dopravního napojení na budoucí průmyslovou zónu Podkrušnohorské výsypky, kde vznikne Vývojové centrum koncern BMW Group. K výstavbě příjezdové komunikace se kraj přihlásil v memorandu, které společně s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná uzavřel v lednu minulého  roku. Přípravou a realizací stavby byla pověřena Krajská správa a údržba silnic.

"Je to pro nás velmi důležitý okamžik, do našeho kraje přichází významný investor a Karlovarský kraj jako partner začíná se stavbou dopravního napojení na Vývojové centrum BMW Group. Náš kraj patří ke strukturálně postiženým regionům a nutně potřebuje nová pracovní místa a práci s přidanou hodnotou, ale také rozvoj vědy a výzkumu, hi-tech provoz, který tady dosud chybí. Zajímavé je pro nás i spojení BMW Group s vysokoškolskými pracovišti a možnost dostat k nám do regionu jednak vysokou školu, ale také specialisty v různých oborech," uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

"V první řadě bychom chtěli poděkovat za veškeré úsilí, podporu a partnerství ze strany Karlovarského kraje, Sokolova a okolních komunit. Projekt pokračuje nadále podle plánu. Po získání stavebního povolení by měly začít stavební práce v prvním čtvrtletí roku 2020. Tím započne transformace celého regionu a učiní z něj atraktivní místo pro mladé, kvalifikované a zkušené lidi," uvedl Helwig Lehmann, vedoucí projektu Vývojového centra BMW Group.

Začala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMWZačala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMWZačala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMWZačala stavba dopravního napojení k zóně, kde bude vývojové centrum BMW

Realizací projektu příjezdové komunikace byla pověřena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. "V rámci vybudování nového dopravního napojení dojde k umístění nové okružní křižovatky na silnici II/210. Směrem k nové průmyslové zóně a areálu BMW Group bude vystavěn násep a na něm umístěno rameno z nové křižovatky o celkové délce 50 metrů. Po dokončení výstavby areálu bude na toto rameno navazovat další kruhový objezd, který bude sloužit pro vjezd na parkoviště u areálu BMW Group a dále jako napojení nově plánované silnice od křižovatky poblíž Boučí," popsal projekt ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger.

Na financování akce se kraji podařilo získat finanční prostředky v rámci programu RE:START, které kraj obdržel ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Krajská správa a údržba silnic vypsala výběrové řízení na stavbu s předpokládanou hodnotou zakázky 78, 7 milionu korun bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala společnost STRABAG s vítěznou cenou 60, 9 milionu korun bez DPH.

(pav)