česky Deutsch English

Začala modernizace silnice od lomu na Podstrání

30.4.2021, Zprávy z města
Zahájení stavby modernizace silnice na Podstrání.

Karlovarský kraj zahájil nejnákladnější investiční akci v oblasti dopravy v tomto roce. A to modernizaci silnice II/210, která vede od sokolovské části Vítkov - lom směrem na Podstrání. Stavba je rozdělena do sedmi úseků a uskuteční se za částečného omezení provozu. Silnice je ve značné míře využívaná i obyvateli Sokolova a okolních obcí při cestách do Slavkovského lesa. Oficiálního zahájení stavby se zúčastnila i sokolovská starostka Renata Oulehlová.

„Kromě modernizace této silnice bude provedena také rekonstrukce mostu přes Lobezský potok. Po dokončení prací by se měla výrazně zvýšit bezpečnost provozu v tomto úseku. Celkové náklady akce, kterou považujeme zejména z hlediska finančního za největší v roce 2021, jsou vyčíslené na 180 milionů korun. Z této částky by mělo být v letošním roce proinvestováno zhruba 90 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Jan Bureš.

Starostka Renata Oulehlová uvedla, že má z této akce hned dvojnásobnou radost. Jednak bude opravena silnice důležitá pro Sokolovsko a město to tentokrát nebude nic stát, protože náklady ponese kraj a stát.

V rekonstruovaném úseku silnice dojde k jejímu rozšíření a pomocí opěrných zdí bude zajištěna její stabilita. Modernizace se dočkají také stávající svodidla, která budou doplněna novými. Komunikace bude osazena stálým dopravním značením. Vzhledem k tomu, že budou práce realizovány na území Chráněné krajinné oblastí Slavkovský les, bude nutné je provádět s maximálním ohledem na životní prostředí a chráněné rostliny a živočichy. Provoz bude v místě stavby řízen semaforem. Tato akce je podpořena z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce by měly být dokončeny v říjnu roku 2022.

(čmo, mel)