česky Deutsch English

Za vodu zaplatíme stejně jako v loňském roce

11.1.2021, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Regionální solidární cena pro Sokolovsko zůstává za vodné a stočné v letošním roce prakticky stejná, jako tomu bylo vloni. S tím, že cena pro pitnou vodu sice vzroste o 2,5 procenta, ale pro odpadní vodu klesne o 2,4 procenta. Pohyblivá složka vodného tak činí pro letošek 42,35 Kč/m3 a pohyblivá složka stočného 38,57 Kč/m3. Podrobné informace o cenách najdete na webu Vodárny Sokolovsko.

Od letoška dochází ke změně provozovatele vodohospodářské infrastruktury na Sokolovsku. Vodárna Sokolovsko s. r. o. (vlastněná stoprocentně Sokolovskou vodárenskou s. r. o.) k 1. lednu odkoupí dvě třetiny současného provozovatele a uzavře nové smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury se Sokolovskou vodárenskou, Vodohospodářským sdružením měst a obcí Sokolovska a městem Sokolov. 
Vodárna Sokolovsko s.r.o. je společností specializovanou na provozování vodovodů a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování v okrese Sokolov. Základní činností společnosti je komplexní provozování infrastrukturního vodohospodářského majetku měst a obcí na základě uzavřených nájemních smluv. 

Společnost zajišťuje komplexně činnosti:

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu  
Montáž měřidel   
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)   
Testování, měření a analýzy  
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob  
Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí  
Činnost technických poradců v oblasti úpravy vody a čištění odpadních vod  
Zpracování dat, služby databank, správa sítí  
Projektová činnost ve výstavbě  
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví  
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
„Společnost splňuje vysoké požadavky na odbornost, uvedenou v návrhu zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích, a je schopna získat navrhovanou autorizaci na provozování vodovodů a kanalizací bez omezení rozsahu, která by se měla stát povinnou pro všechny subjekty zajišťující služby v tomto odvětví. Devizou naší společnosti je vysoký počet uznávaných odborníků ve vodohospodářské komunitě v naší republice. Tento fakt dodává našim zákazníkům potřebný klid a jistotu, že se rozhodli správně při výběru naší společnosti pro provozování jejich vodohospodářského majetku,“ uvedl jednatel ing. Vladimír Urban, jednatel a ředitel společnosti Vodárna Sokolovsko.

TECHNICKÉ INFORMACE

Pitná voda 
Počet zásobených obyvatel    63 569  
Počet úpraven vody     3
Počet vodojemů     37
Počet čerpacích stanic pitných vod    17 
Délka vodovodních řadů     443,3 km (bez přípojek) 
Voda vyrobená     3 095 287 m3 

Odpadní voda 
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci    55 876 
Počet čistíren odpadních vod    24
Počet čerpacích stanic odpadních vod     48 
Délka kanalizačních stok    203 km (bez přípojek) 
Množství čištěných vod     3 501 234 m3

Veškeré další informace najdete zde