česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

12.10.2021, Zprávy z města

Co měla na programu jednání rada města 6. října? Byly to například informace z řádných jednání komisí životního prostředí, kulturní a vnějších vztahů a cestovního ruchu. Radní se zabývali i zápisem do kroniky města za rok 2020, bytovými záležitostmi, pronájmy některých pozemků nebo stavebními úpravami obytného domu v Chelčického ulici.

Na pořádek kolem Tesca dohlédnou další kamery 

Rozšíření dohlížecího kamerového systému schválila rada města. V Sokolově tak přibude pět nových kamerových bodů. Po jejich zprovoznění už budou strážníci disponovat více než stovkou monitorovacích míst. Jedna z nových kamer bude umístěna na věžáku v ulici M. Majerové nedaleko obchodního domu Tesco a druhá na sloupu veřejného osvětlení u Tesca. Kamery přispějí k větší bezpečnosti osob v této lokalitě. Dále byl tento bod zřízen na žádost Policie ČR DI Sokolov, protože na parkovišti u Tesca dochází k častým poškozením automobilů s ujetím z místa nehody, kdy pak bylo pachatele obtížné dohledat. 

Obytný dům v ulici P. Chelčického čeká rekonstrukce 

Rada města Sokolova schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky  s názvem "Stavební úpravy bytového domu - Sokolov, Petra Chelčického. Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce bytového domu Chelčického 1310 – 1311. V domě bude po rekonstrukci 16 upravených bytů. Objekt bude napojen na soustavu centrálního zásobování teplem. Na realizaci akce město Sokolov zažádalo o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program v rámci 78. Výzvy Energetické úspory v bytových domech. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 20 143 302,- Kč bez DPH (24 373 396,- Kč vč. DPH). Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 25. 10. 2021 do 09:00 hodin Předpokládaný termín realizace: prosinec 2021 až prosinec 2022. 

Městu se podařilo najít firmu na opravu ploché střechy zimáku 

Rada města Sokolova vybrala k uzavření smlouvy na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem "Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov" účastníka zadávacího řízení, společnost Lešení Trubač ze Svatavy. Její nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Rada tak schvaluje uzavření smlouvy s tímto účastníkem. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v období od 14. 3. 2022 do 31. 3. 2022, stavba bude zahájena nejpozději 1. 4. 2022. Dokončena má být nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy, nejpozději však do 31. srpna 2022. Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 7 035 701,91 Kč bez DPH. 

K mání bude stavební pozemek na Staré Ovčárně

Záměru prodat pozemek p. č. 267/1, 267/2 na Staré Ovčárně pro výstavbu rodinného domu dala zelenou rada města, a to při minimální kupní ceně 1 350 Kč bez DPH za 1 metr čtvereční. Na pozemku kdysi stála klubovna skautů, která byla odstraněna, ale zůstaly zde elektroměrný pilíř přívodu elektřiny, základová deska, septik. Na části pozemku je uzavřena služebnost inženýrských sítí – přípojky k budově společnosti SOTES.

Sokolov podpořil Orlovskou výzvu proti zrušení bezdoplatkových zón

Rada města Sokolov projednala dopis starosty města Orlová, který se obrátil na představitele jedenácti měst v České republice a požádal je o podporu takzvané Orlovské výzvy. Ta kritizuje zrušení bezdoplatkových zón, což učinil před časem na popud skupiny senátorů Ústavní soud. Rada města Sokolov se usnesla, že se připojuje k výzvě města Orlová. Orlovský starosta Miroslav Chlubna ve svém dopise starostům a primátorům uvedl, že si jim dovoluje napsat, protože měli něco společného. Byly to právě bezdoplatkové zóny. „Rozhodnutím ústavního soudu byly tyto bezdoplatkové zóny zrušeny a městům a obcím tak byla odebrána jediná možnost, jak se bránit lidem, kteří narušují poklidné soužití s jinými, zneužívají sociální systém, znají jen svá práva, nikoliv však své povinnosti. Dokonce jim není cizí porušování zákonů, vyhlášek, ani nepsaných pravidel slušného chování,“ uvedl starosta Orlové.

(mel)