česky Deutsch English

Vybráno z řádného jednání rady města Sokolov

6.4.2021, Zprávy z města

Rada města měla na svém řádném jednání, které se konalo 31. března, opět vyhlášení několika výběrových řízení na stavební práce. Ať už to byla dlouho připravovaná demolice garáží na Jižním lomu nebo oprava střechy zeleného pavilonu Mateřské školy Kosmonautů. Řešila i majetkové záležitosti a změny v nákupu kufříků a školních pomůcek pro prvňáky.

Mezi přijatými dary byly ochranné pomůcky i papoušci

Rada města souhlasila hned třikrát s přijetím darů od různých subjektů nebo občanů. A to s nabytím daru v podobě ochranných pomůcek (respirátorů od Státní správy hmotných rezerv), do vlastnictví škol a školských příspěvkových organizací zřízených městem Sokolov. Dále pak dvou papoušků (korela šedá) od soukromé dárkyně do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Sokolov a rovněž finančního účelově určeného daru ve výši 200 000 korun na rekonstrukci školní knihovny a vytvoření školního komunitního centra od dárce BMW Group Czech Republik do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Švabinského.

Obědy do základních škol i výuka cizinců v předškolním vzdělávání

Souhlas se zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII udělila rada města sokolovským základním školám.  Jedná se o poskytování stravy předškolním a školním dětem ohroženým potravinovou deprivací. Cílem výzvy je podpora dětí ze sociálně slaných rodin ve věku 3 až 15 let. Stejně tak rada souhlasila s tím, aby se Mateřská škola Pionýrů zapojila do dotační výzvy Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je podpora výuky českého jazyka u dětí - cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Chybí vám základní vzdělání? Dokončit ho můžete na ZŠ Běžecká

Základní škola Běžecká bude ve školním roce 2021/22 opět pořádat kurz pro osoby, které nezískaly základní vzdělání. S jeho pořádáním souhlasila rada města. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání. Nejvyšší počet žáků kurzu ve třídě bude 24. ZŠ Běžecká je jedinou školou v regionu, která takový kurz pořádá. 

I letos se mohou prvňáci těšit v září na kufříky s pomůckami

Nákup kufříků a školních pomůcek pro žáky prvních ročníků základních škol zajistí město i pro zářijové zahájení školního roku 2021/22. Souhlasila s tím rada města, která schválila i změnu dodavatele kufříků, kdy společnost Poprokan vystřídá její dceřinná společnost Poprokan papír. Za zhruba 260 kufříků zaplatí město kolem 268 tisíc korun a kufřík bude obsahovat téměř čtyři desítky položek. Kromě jiného v něm prvňáci najdou barevné školní papíry, fixy, obaly na sešity, modelínu, sešity a spoustu další užitečných věcí.

Mezi poliklinikou a gymnáziem zaparkuje nová "občerstvovna"

I přes dobu covidovou, která gastronomii příliš nepřeje, vznikají záměry na vybudování nových občerstvení pro veřejnost. A tak  by se měl zanedlouho objevit v Husitské ulici v prostoru mezi poliklinikou a gymnáziem stánek z kategorie fast food. Rada města schválila pronájem pozemku pro umístění pojízdného přívěsu a v něm bude celoroční prodej výběrové kávy, domácích koláčů, sendvičů a dalšího podobného sortimentu.

Na opravy komunikací půjde z rozpočtu kolem 10,1 milionu korun

Rada města schválila plán oprav komunikací pro letošní rok, kdy je na něj v rozpočtu vyhrazeno zhruba 10,1 milionu korun. Návrh byl sestavený podle stavu příslušných komunikací, požadavků občanů a případných návazností na další práce. S většími či menšími opravami se tak počítá například v ulicích Švabinského, Atletická, Hviezdoslavova, K. Čapka nebo v Hruškové a na Novině. Vysoký stupeň priority má v plánu oprav komunikací sedm akcí.

Po období vykupování nyní dojde na demolice starých garáží

Město několik let vykupovalo staré garáže v lokalitě Jižní lom od jejich vlastníků. Nyní, když do vlastnictví města přešlo už přes 140 garáží z celkového počtu dvou set, může dojít na postupnou demolici těch, které město vlastní. Radní proto schválili vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom. Předmět veřejné zakázky je odstranění řadových garáží a to ve dvou samostatně prováděných, na sebe navazujících etapách. Součástí zakázky jsou i zabezpečovací práce, zajišťující stabilitu neodstraněných garáží a úprava jejich vzhledu a uvedení do stavu zajišťujícího používaní ponechaných staveb garáží. Předpokládaný termín realizace je květen až září 2021.

Zelenou střechu Mateřské školy Kosmonautů čeká oprava

Rada města schválila vyhlášení otevřené výzvy k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem MŠ Kosmonautů - oprava střechy zeleného pavilonu. Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu a nový výstupní žebřík. Projektová dokumentace řeší dále detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu, klempířské prvky a vnější svody až k úrovni terénu, kde budou navazovat na novou dešťovou kanalizaci, která bude předmětem jiného projektu. Předpokládaný termín realizace: červen až srpen 2021.

Retence dešťových vod se ujme karlovarská společnost Designstav

K uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Základní škola Sokolov, Běžecká - retence dešťových vod vybrala rada města účastníka Designstav Karlovy Vary, který se s nejnižší nabídkovou cenou 2.627.183,20 Kč bez DPH (3.178.891,67 Kč vč. DPH) umístil v pořadí na prvním místě. Akce je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové dešťové kanalizace, kterou budou zachycovány dešťové vody v retenčních nádržích s regulovaným odtokem z bezpečnostního přepadu do stávající dešťové kanalizace. Srážkové vody ze dvou akumulačních podzemních nádrží budou opětovně využívány.

(mel)