česky Deutsch English

Vše, co se týká odpadového hospodářství, najdete zde

4.4.2021, Zprávy z města

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. V tomto materiálu najdete vše, co se týká nakládání s odpady ve městě Sokolov.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V SOKOLOVĚ NA JAŘE 2022

Ve čtvrtek 5. května bude zahájeno blokové čištění našeho města. Žádáme občany o pozornost při změně dopravního značení v termínu blokového čištění. V případě, že nebude řidič respektovat dopravní značení, může být jeho vozidlo neprodleně odtaženo. Harmonogram blokového čištění je pevně stanoven a není možné kvůli neukázněným řidičům toto čištění prodlužovat.

Plán blokového čištění

 5. 5. 2022   Slavíčkova a Mánesova

 6. 5. 2022   Křižíkova, Švabinského, Alšova a Jelínkova

 9. 5. 2022   Marie Majerové, Závodu míru, Kosmonautů a Stará Březovská

10. 5. 2022  Sokolovská, Heyrovského, Pošta 5, Hornická a Křižíkova

11. 5. 2022  Mičurinova, Heyrovského, Hornická a Pod Háječkem

12. 5. 2022  Gagarinova, Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, Vančurova

13. 5. 2022  Slovenská, Lipová, Závodu Míru, Hornická, Víta Nejedlého, Makarenkova, Jiřího Dimitrova a Hviezdoslavova

15. 5. 2022  Rokycanova, Husitská, Komenského, Karla Havlíčka Borovského, nám. Budovatelů, 5. května, Odboje, Rokycanova a Sokolovská

16. 5. 2022  Dukelská, Slovenská a Košická, Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská a Purkyňova

17. 5. 2022  Truhlářská, Slévárenská, Dělnická, Kovářská, Tovární, Karla Čapka a Karla Havlíčka Borovského

18. 5. 2022  Jednoty, Jiráskova, Karla Hynka Máchy a Třebízského, Karla Čapka a Pionýrů, Stará Ovčárna, Jasmínová a Javorová

19. 5. 2022  Školní, Nerudova, Učitelská, Žákovská, Pod Sokolí strání a Prokopova, Fibichova, Ondříčkova, Bendlova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad vyhlídkou, Fügnerova, Tyršova a Tělocvičná

20. 5. 2022  U Divadla, Svatopluka Čecha, Nádražní a Citická, Komenského, Křížová, Vrchlického, Zámecká, Hálkova a Nábřežní

22. 5. 2022  Rokycanova, Josefa Kajetána Tyla, Maxima Gorkého, Karla Havlíčka Borovského, Nábřeží Petra Bezruče, Pionýrů, Jednoty a Nádražní

23. 5. 2022 Růžové náměstí, Staré náměstí, Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská a Příčná, Luční, Šlikova, Roháčova, Kališnická, Trocnovská, Vítězná a Wolkerova

24. 5. 2022  Husitská, Sudoměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, Vítězná a Prokopa Holého, Vítězná a Spartakiádní

25. 5. 2022  Sportovní, Atletická, Slovenská, Švabinského, Mánesova a Heyrovského

26. 5. 2022  Spartakiádní, Jiřího z Poděbrad, Petra Chelčického, Jeronýmova a B. Němcové

27. 5. 2022  Závodu Míru a Mánesova

KONTEJNERY NA BRKO BUDOU VYVÁŽENY UŽ DVAKRÁT TÝDNĚ

Od 1. dubna zahajuje společnost SOTES svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Na základě žádostí občanů rozhodlo město Sokolov o navýšení četnosti svozu, a to na dva týdně. Vývozy budou probíhat každé pondělí a každý pátek, aby nedocházelo k naplnění kontejnerů během víkendu a přes týden tak měli občané volné kontejnery na ukládání BIO odpadu.

Počet stanovišť pro kontejnery BRKO je už 12, na některých jsou i dva. Svoz BRKO potrvá opět minimálně do konce října. Biologicky rozložitelný odpad nesmí být v žádném případě zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích! Pokud někdo vhodí do BRKO kontejneru (mají obsah 1100 litrů) odpad v plastu, znehodnotí obsah celého kontejneru. Někteří lidé toto upozornění v loňském roce buď ignorovali, nebo ho přehlédli, a odpad vhodili do nádob v igelitových pytlích.

Do kontejnerů na BRKO patří odpady z domácností. To znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina, odpady ze zahrady. V tomto případě se jedná o posekanou trávu, listí, větvičky, drny, starou zeminu i hlínu z květináčů, piliny, hobliny, kůru, plevele, dřevní štěpku, spadané ovoce, seno, slámu, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by to bylo v plastových pytlích! Bioodpad prostě do kontejnerů volně vsypte… 

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit? Rozhodně ne produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

Stanoviště kontejnerů ve městě:

Rozmístění sběrných nádob pro ukládání biologického odpadu rostlinného původu

pořadí

ulice

parcelní číslo pozemku

počet kusů

1.

Školní

632

2

2.

Šlikova

3794/7

2

3.

Stará Ovčárna

502/1, 212/1

1+1

4.

Atletická

2874/23

1

5.

Dělnická

1237/1

1

6.

Dvořákova

453

1

7.

Halasova

2132/1

1

8.

Jarošova

2292

1

9.

Mičurinova

1468/1

1

10.

Slezská

3088

1

11.

Slovenská

2447

1

12.

Třebízského

953/1

1

SBĚRNÝ DVŮR SOTES PŘEŠEL NA ZIMNÍ PROVOZ

Sběrný dvůr společnosti SOTES přešel od pátku 1. října z letního na zimní provoz. Zimní provoz sběrného dvora potrvá do 31. března 2022. Sběrný dvůr je provozován výhradně pro občany města Sokolov a každý zde může zdarma uložit až 100 kilo odpadu měsíčně.

ZIMNÍ PROVOZ: 1. 10. – 31. 3. 2022

PONDĚLÍ 8:00 – 12:30      13:00 – 16:30

ÚTERÝ 8:00 – 12:30          13:00 – 16:30

STŘEDA 8:00 – 12:30        13:00 – 16:30

ČTVRTEK 8:00 – 12:30      13:00 – 16:30

PÁTEK 8:00 – 12:30           13:00 – 16:30

SOBOTA 10:00 – 14:00

NEDĚLE ZAVŘENO

SOKOLOV MÁ NOVÉ VYHLÁŠKY K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dvě vyhlášky upravující nakládání s odpady schválilo na posledním jednání před prázdninami zastupitelstvo města. První z nich se týká místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Druhá je pak o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Obě vyhlášky muselo město přijmout v souvislosti s implementací nového zákona o odpadech a nabydou účinnosti od 1. ledna roku 2022.

Jakým způsobem se nové vyhlášky dotknou obyvatel města? Nový zákon s sebou přináší několik zásadních změn, na základě kterých je řada povinností nově přenesena výhradně na obec. Zákon již neumožňuje stávající dobrovolnou smluvní účast občanů na systému svozu komunálního odpadu, ale případný výběr ukládá městu činit formou místního poplatku. Prostřednictvím první z vyhlášek Město Sokolov zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a správcem poplatku je nově Městský úřad Sokolov. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

Podle místostarosty Ladislava Sedláčka ale nejde pro občany města o nic zásadního. V podstatě se jedná o administrativní úkon. Poplatky za odvoz odpadu nebudou lidé hradit společnosti SOTES, ale městu. Tato platba se nově stane místním poplatkem. Občany tedy čeká povinnost ukončit smluvní vztah se společností SOTES Sokolov a přihlášení se k místnímu poplatku na Městském úřadu Sokolov. „Systém přechodu připravíme co nejjednodušší pro občany. Například majitelé rodinných domků změnu musí udělat sami, za sdružení vlastníků to bude řešit předseda, nebo správce majetku,“ uvedl místostarosta. Druhá vyhláška přesně upravuje obecní systém odpadového hospodářství, určuje například oddělené soustřeďování komunálního odpadu a druhy nádob, využívané pro třídění odpadu.

První z vyhlášek, tedy ta o místním poplatku, rovněž upravuje cenu za odvoz odpadu. Od 1. ledna příštího roku to v Sokolově bude 0,35 Kč za jeden litr. Navýšení tak bude znamenat pro čtyřčlennou rodinu zhruba sto korun na měsíc s ohledem na to, jak třídí. Město přitom bude stále na likvidaci komunálního odpadu doplácet kolem pěti milionů korun. Nyní je to přibližně 7,5 milionu korun.

Než návrhy nových vyhlášek vznikly, scházela se několik měsíců pracovní skupina pro odpady, v níž byli zastoupeni pracovníci příslušných odborů městského úřadu a společnosti SOTES, aby našli odpovídající řešení. Uskutečnil se rovněž průzkum, při němž bylo v souvislosti s touto problematikou využito dat od 4201 obyvatel města. Podle odborníků jsou úpravy nezbytné i kvůli tomu, že neustále roste (a stále poroste) cena za ukládání odpadu na skládce. Obecně řečeno, je stanovený limit na hlavu za danou cenu (letos 200 kg na člověka) a jakmile je překročen, cena se strmě až několikanásobně zvyšuje, stejně tak limit pro hmotnost uloženého odpadu bude v následujících letech každým rokem klesat.

Mohou lidé na odpadech ušetřit? Podle místostarosty samozřejmě, že ano. A není to ani tak složité. Jednoduše řečeno, čím více v současnosti občan odpadu vytřídí, tím menší frekvenci svozu domovního odpadu potřebuje, a tedy méně zaplatí. Jedná se o nejsnadnější formu snížení plateb za ukládání směsného komunálního odpadu na skládce. „Rezervy ve třídění máme velké, což ukázal nedávný průzkum náhodně vybraných popelnic. Směsného komunálního odpadu v nich byla sotva třetina, zbytek byl odpad, který patřil úplně jinam. Například sklo či plasty,“ dodal.

PRO NEPOTŘEBNÉ ELEKTRO JE K DISPOZICI SBĚRNÝ DVŮR 

Pro odkládání nepotřebného elektrozařízení slouží sběrný dvůr společnosti SOTES. Elektroodpad tady přijmou v jakémkoliv množství a zdarma. K dopravě nepotřebného elektrozařízení do sběrného dvora lze využít i službu Taxiodpad. Ve sběrném dvoře nelze odkládat neúplná a rozebraná elektrozařízení, rozbité trubicová zářivky a výbojky, žárovky. 

Co je elektroodpad?

Elektroopad je termín označující množinu s velkým záběrem vysloužilých produktů. Z tohoto důvodu lze elektroodpad definovat jen velice obecně. Dá se říct, že je to jakýkoliv odpad používající elektrický proud ke svému provozu, až už se jedná o žárovky, kalkulačky, mobilní telefony nebo mrazničky.

Od 1. ledna 2019 platí následující rozdělení elektroodpadu do jednotlivých skupin:

 • Skupina 1 – Zařízení pro tepelnou výměnu: chladničky, mrazničky, klimatizace, odvlhčovače, tepelná čerpadla.
 • Skupina 2 – Obrazové technologie: monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 – televize, monitory, notebooky.
 • Skupina 3 – Světelné zdroje: zářivky, výbojky, LED lampy.
 • Skupina 4 – Velká zařízení s vnějším rozměrem větším než 50 cm: pračky, sušičky, myčky, trouby, sporáky, varné desky, svítidla, elektronické nástroje, hudební zařízení, velké tiskárny a kopírky.
 • Skupina 5 – Malá zařízení s vnějším rozměrem menším než 50 cm: vysavače, mikrovlnky, ventilace, žehličky, konvice, fény, holicí strojky, váhy, hodinky, rádia, videokamery, fotoaparáty, hračky, sportovní vybavení, vrtačky, pily.
 • Skupina 6 – Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení s vnějším rozměrem menším než 50 cm: mobily, navigace, kalkulačky, osobní počítače, tiskárny, telefony.
  Při vyhazování starého elektroodpadu platí tato jednoduchá pravidla
 • Spotřebiče není třeba rozebírat, ani z nich vytahovat akumulátory. Rozebírání nebo rozbíjení spotřebičů může být zdravotně nebezpečné a toxické pro životní prostředí.
 • Z tiskáren je nutné vyjmout tonerové kazety a inkoustové náplně.
 • Ideální cestou je spotřebič darovat nebo prodat, pokud je ještě funkční. Měly by však mít platnou elektrorevizi.

SBĚRNÝ DVŮR SOTES PŘEŠEL NA LETNÍ PROVOZ A K DISPOZICI JE I O VÍKENDECH

V neděli 2. května 2021 byl zahájen letní provoz sběrného dvora společnosti SOTES. Letní provoz sběrného dvora potrvá do 30. září.

LETNÍ PROVOZ: 2. 5. – 30. 9. 2021

PONDĚLÍ 8:00 – 12:30        13:00 – 16:30

ÚTERÝ 10:00 – 14:30          15:00 – 18:30

STŘEDA 8:00 – 12:30          13:00 – 16:30

ČTVRTEK 10:00 – 14:30       15:00 – 18:30

PÁTEK 8:00 – 12:00

SOBOTA 10:00 – 14:00

NEDĚLE 10:00 – 14:00

S PŘÍCHODEM JARA SE DO ULIC VŽDY VRACEJÍ KONTEJNERY „BRKO“

Že přichází jaro, to poznáme ve městě poměrně snadno. V ulicích se opět objeví tradiční hnědé kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Společnost SOTES je na stanoviště rozveze ve čtvrtek 1. dubna a míst, kde se letos objeví, je 13. Tedy o tři více v porovnání s loňskem. Kontejnery budou vyváženy v pravidelném týdenním cyklu, a to každý pátek (i ve dnech státního svátku).

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad mají obsah 1100 litrů a na třinácti stanovištích jich bude celkem 15. Jsou určeny na odhození bioodpadu ze zahrad a domácností pro obyvatele města Sokolov. Prosíme občany, aby do kontejnerů nevhazovali bioodpad včetně obalů. Je tím odpad znehodnocen a není možno jej odevzdat na kompostárně.

Kde kontejnery naleznete?

·         2 x Stará Ovčárna – stanoviště u hřiště, u bývalé hospody

·         1 x Halasova ulice – u garáží

·         2 x Šlikova ulice – na začátku a konci ulice

·         1 x Dělnická ulice – „u Mezdosu“

·         2 x Školní – na točně

·         1 x Dvořákova ulice – na konci

·         1 x Slovenská ulice – „u Pajtaše“

·         1 x Mičurinova ulice – „u Štětky“

·         1 x Jarošova ulice – u stanoviště separovaných odpadů

·         1 x Třebízského ulice – za MŠ Pionýrů

·         1 x Atletická ulice – naproti barevné škole

·         1 x Slezská ulice - u stanoviště separovaných odpadů

Biologicky rozložitelný odpad

Co sem patří:

·         Posekaná tráva

·         Drobné větvičky z ořezu stromů a keřů

·         Zemina z květin bez obalů (květináčů)

·         Plevel, pokojové rostliny

·         Listí

·         Sedliny kávy a čaje, čajové sáčky

·         Odpady z ovoce a zeleniny (slupky, okrajky)

Co sem nepatří:

·         Pleny

·         Podestýlka od drobných zvířat

·         Hnijící ovoce a zelenina

·         Uhelný popel, smetky z ulice

·         Oleje

·         Odřezky masa, kosti

·         Zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů

 

BYL TO JENOM POKUS, ALE NĚCO O TŘÍDĚNÍ NAPOVĚDĚL

Využívají obyvatelé města nádoby na separovaný odpad a poctivě ho třídí, anebo si s tím příliš hlavu nelámou a hodí do popelnic na „komunál“ vše, co jim přijde pod ruku? Jak jsme na tom v Sokolově s tříděním, napověděla něco málo zkouška s rozborem odpadu z plného kontejneru, která se uskutečnila v areálu společnosti SOTES. Výsledek příliš optimistický nebyl, byť se jednalo pouze o pokus.

Na velkou fólii byl vysypaný obsah kontejneru na směsný odpad o obsahu 1100 litrů, který patří patně k nejběžnějším v zástavbě obytných domů. Zaměstnanci SOTES se pak pustili do pečlivého roztřídění odpadků a vršily ho na jednotlivé hromádky podle kategorií. Trvalo jim to více než hodinu. „Z výsledku rozboru nemůžeme být příliš nadšení. Spousta odpadu z tohoto kontejneru měla skončit v úplně jiných nádobách. Znamená to, že nás čeká ještě hodně práce, abychom lidem vysvětlili, proč je třídění odpadu důležité,“ podotkl místostarosta Ladislav Sedláček.

Po důkladném roztřídění obsahu kontejneru zůstalo na fólii osm druhů odpadu. Do zkoumané popelnice na směsný odpad přitom patřil jen jeden druh. A toho bylo zhruba 30 procent z celkového obsahu. Zbytek představovaly plasty, kov, papír, bioodpad, sklo a textil. Role koberce potom měla putovat do sběrného dvora a ne skončit v kontejneru. A to ještě některý odpad ani nebyl vyhozen, tak jak by měl. Plastové lahve nebo nápojové kartony nebyly sešlápnuté, to samé platilo pro plechovky a papírové krabice.

A obdobný výsledek ukázal také rozbor druhého kontejneru. Směsný odpad opět zaplnil jen jeho menší část.

Obyvatelé Sokolova ročně zaplní kontejnery na směsný odpad přibližně 4600 tun odpadků. Je tedy zřejmé, jak alespoň částečně napověděl pokus s rozborem popelnice, že minimálně polovina z tohoto obsahu by měla skončit v úplně jiných kontejnerech.

(mel) 

SBĚRNÝ DVŮR SOTES BUDE MÍT LETNÍ A ZIMNÍ PROVOZ

Sběrný dvůr společnosti SOTES se více přizpůsobí potřebám občanů. Podle rozhodnutí vedení města tak dojde od 1. května 2021 ke změně provozní doby na sběrném dvoře. Nově bude provoz rozdělen na letní a zimní provoz tak, abychom vyšli občanům města Sokolov vstříc a umožnili jim třídění na sběrném dvoře. O přechodu na tzv. zimní provoz budeme občany včas informovat.

Sběrný dvůr společnosti SOTES je stavebně a technicky vybavený prostor pro odkládání ostatních a nebezpečných odpadů. Sběrný dvůr slouží ke sběru odpadů od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve městě Sokolov a v sousedních obcích, a od podnikajících fyzických osob a právnických osob. Dále k oddělenému soustřeďování odpadů ve sběrných nádobách s následným předáním odpadů k dalšímu využití nebo odstranění do příslušného zařízení.

LETNÍ PROVOZ: 1. 5. – 30. 9. 2021

PONDĚLÍ       8:00 – 12:30                     13:00 – 16:30

ÚTERÝ           10:00 – 14:30                   15:00 – 18:30

STŘEDA         8:00 – 12:30                     13:00 – 16:30

ČTVRTEK       10:00 – 14:30                   15:00 – 18:30

PÁTEK            8:00 – 12:00

SOBOTA        10:00 – 14:00

NEDĚLE         10:00 – 14:00

NEODHAZUJTE STARÉ PNEUMATIKY PO MĚSTĚ, LZE JE ODEVZDAT

Kolik se dá během jediné dne nasbírat po městě poházených pneumatik? Není jich vůbec málo a to do této statistiky není zahrnuta lokalita garáží na Jižním lomu. Jedna posádka svozového automobilu společnosti SOTES se věnovala sběru starých pneumatik po Sokolově jeden den a naložila jich přitom téměř sedm desítek.

Odhazovat staré gumy po městě je nejen hloupé, ale i zbytečné a trestuhodné. Odkládáním pneumatik tam, kde se to nemá, se občané dopouštějí přestupku zakládání černé skládky. Přitom stačí málo, pneumatiky odvézt na místa určená k likvidaci. Mnoho času to opravdu nezabere…

Pneumatiky lze předat k řádné likvidaci dvěma způsoby:

1) Bezplatně na sběrná místa společnosti ELTMA, se kterými mají níže jmenované firmy smlouvu na bezplatnou likvidaci:

Pneuservis Makar, Stará Ovčárna 46, Sokolov

Autoservis RANDY s.r.o., Bergmannova 538, Dolní Rychnov

KV SLUŽBY s.r.o., K. H. Máchy 2230, Sokolov

L&B Auto universal, Dr. Kocourka 2100, Sokolov

https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

2) Odevzdáním na sběrný dvůr města Sokolov, kde je likvidace zpoplatněna částkou pouhých 22 korun za kus (jedná se pouze o náklady za likvidaci). Sběrný dvůr je otevřen od pondělí do pátku v době 8:00 – 16:30 a v sobotu od 10:00 – 14:00.

Děkujeme, že chcete mít město čisté a nepatříte k těm, kteří jsou schopni cokoliv odhodit tam, kde je to napadne.

ČERNÉ SKLÁDKY NÁM MOHOU PRODRAŽIT SVOZ ODPADU

Úklidem kontejnerového stání se společnost SOTES věnuje každý den v rámci jednotlivých svozových rajónů. Jedná se o sběr nahromaděného drobného nepořádku na jednotlivých stanovištích pro kontejnery. Likvidace černých skládek pak přijde ročně na téměř jeden million korun. Pátrá po nich kromě zaměstnanců SOTES take městská policie. Kvůli černým skládkám může dojít ke zvýšení cen za svoz odpadu.

Městská společnost SOTES jednou týdně sváží tazvaný objemný odpad, který na místa kontejnerových stání nepatří. Při denním mapování města a jednotlivých stanovišť jsou nejdříve prostřednictvím městské policie potencionální hříšníci dohledáváni a vyzváni k odklizení černé skládky. Odložením odpadu u kontejnerů totiž porušují městkou vyhlášku a zakládají černou skládku (neodkládají odpad na místo tomu určené).

“Pokud je majitel odloženého odpadu dohledán, je vyzván k řádné likvidaci odpadu, a to především odvozem na sběrný dvůr. Sběrný dvůr je provozován výhradně pro občany města Sokolov a každý občan může zdarma uložit až 100 kilo odpadu měsíčně. Pokud je váha vyšší, občan si nadlimitní váhu u obsluhy sběrného dvora doplatí. V případě, že občan nemá možnost odvozu na sběrný dvůr je mu nabídnuta služba naší svozové služby Taxi odpad. Na základě telefonické objednávky odvezeme za poplatek 100 korun jednotlivé kusy starého nábytku či elektrospotřebiče do váhy 100 kilo na sběrný dvůr. Tato služba je ale aktuálně vzhledem k epidemiologické situaci pozastavena,” uvedla Ilona Říhová, vedoucí střediska odpadů a čištění SOTES.

Nejčastěji však pachatel není dohledán a je tedy nutné odpad z daných lokalit zlikvidovat, a to na náklady svozu směsného komunálního odpadu. Dochází tedy k prodražování ceny za svoz odpadu. Jaký to může mít dopad na obyvatele města? “Vzhledem k novému zákonu o odpadech, kdy je apelováno na maximální vytříděnost a tím snížení objemu odpadu komunálního charakteru (směsný komunální odpad a objemný odpad) od obyvatel, budeme nuceni ke zdražování svozu odpadu. Je tedy v našem společném zájmu, abychom se snažili odpad z domácnosti vytřídit co nejvíce a řádně likvidovali vysloužilý nábytek či elektrospotřebiče,” dodala Říhová.

Ročně je z města svezeno zhruba 250 až 300 tun odpadu z černých skládek, tedy odpadu, který nebyl řádně zlikvidován a nikdo za jeho likvidaci nezaplatil. Ve finančním vyčíslení to představuje zhruba 960 000 korun.

(mel)

KONTEJNERŮ NA KOV PŘIBYLO, NOVÝ JE I NA HRUŠKOVÉ

Už na deseti místech v Sokolově jsou umístěny kontejnery na kovový odpad. V loňském roce se začalo s pěti nádobami, a protože se sběr tohoto druhu odpadu z domácností osvědčil, přibyly letos další. Tím nejnovějším, desátým stanovištěm s kontejnerem na kovový odpad, je Hrušková. I když to zdánlivě vypadá, že se tento druh odpadu v domácnostech nevyskytuje, opak je pravdou.

Do kontejnerů na kovový odpad patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (například kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče). Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat do kontejnerů v žádných obalech, sáčcích či krabičkách. Vhazovat je do nich třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

(mel)

 

DO NÁDOB NA PLAST LZE NOVĚ VHAZOVAT I DROBNÉ KOVY

Obyvatelé města Sokolov mohou už od října vhazovat do žlutých kontejnerů určených na plast a nápojové kartony také drobný kovový odpad. Společnost SOTES je nově začala svážet společně právě s nápojovými kartony a plasty. Během října budou všechny kontejnery na plast označeny novými samolepkami s upozorněním, že do nich patří rovněž drobné kovy.

Vzhledem k počtu kontejnerů, které společnost SOTES obsluhuje, to bude chvilku trvat, ale nemusíte mít strach odložit do žlutých nádob kovy již nyní. Je velice důležité, aby kovové obaly stejně jako u obalů z nápojových kartónů nebo plastů neobsahovaly zbytky potravin nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli znečištění biologicky rozložitelnými odpady způsobuje při konečném ručním třídění velké problémy. Kovové obaly jsou často součástí směsného komunálního odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí jen odložit na správné místo!

Nejrozumnější způsob, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu je právě třídit kovové obaly společně s nápojovými kartony a plasty.

Co tedy bude kromě plastu a nápojových kartonů nově patřit do žlutých kontejnerů?

 • Plechovky od nápojů a konzerv, prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémů),
 • hliníkové obaly od potravin (ne kombinované),
 • alobal,
 • fólie od tavených sýrů či čokolád,
 • hliníková víčka od mléčných produktů (nikoliv z pokoveného plastu!),
 • hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin,
 • šroubovací uzávěry od nápojů i zavařovacích sklenic,
 • zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.  

Žluté kontejnery nejsou určeny pro velké kusy kovů. Ty stále patří do kovošrotu či na sběrný dvůr. Při jejich vhození do kontejneru hrozí jak jeho poškození, tak poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob. Rozhodně sem nepatří spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty jsou nebezpečným odpadem.

Při svozu je odpad ve svozových autech lisován, což není vhodné provádět s nádobami natlakovaným výbušným plynem. Hrozí jak poškození techniky, tak zdraví zaměstnanců společnosti. Do kontejneru nepatří ani plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Do kontejneru nepatří ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Děkujeme, že třídíte odpad, má to smysl!

(kub, mel)

 

MÍSTO U POPELNIC NA „KOMUNÁL“ NENÍ ODKLADIŠTĚ

Není snad dne, aby se ve svodkách městské policie neobjevila informace o tom, že kdosi odložil u popelnic na směsný komunální odpad cosi, co zde rozhodně nemá být. Ať už je to starý nábytek nebo vysloužilá elektronika, kartonové obaly, sklo, matrace, zbytky stavebního materiálů a tak bychom patrně mohli pokračovat. To všechno jsou věci určené k uložení například ve sběrném dvoře, nikoliv k odložení u kontejnerů na komunální odpad.

Že jsou lidé nepoučitelní a neustále porušují obecně závaznou vyhlášku týkající se nakládání s odpadem, potvrzují fotografie pořízené během jediného víkendu na několika místech ve městě. Pokud se městské policii podaří odhalit původce „skládky“ u popelnic, musí ji odstranit a ještě mu hrozí sankce za porušení vyhlášky. V případech, kdy je pachatel neznámý, nezbývá nic jiného, než aby uklidili zaměstnanci společnosti SOTES, místo toho, aby se věnovali jiné užitečnější práci. Další série snímků dokladuje, jak to vypadá na stanovištích kontejnerů po jejich zásahu. Ovšem jak dlouho takový stav vydrží, to je otázka. Někdy sotva pár dní.

K některým nešvarům dochází také u nádob na tříděný odpad, například v případě kovového odpadu. V kontejneru jsou otvory určité velikosti, jimiž je třeba odpad prostrčit. Celé víko odklopit nelze, protože by pak byly tyto nádoby terčem zájmů sběračů kovů. Pokud už někdo k takovému kontejneru přinese v tašce třeba plechovky od nápojů, je třeba je do kontejneru hezky jednu po druhé naházet. Odhodit tašku vedle nádoby jen proto, že to zabere trochu času, je k ničemu.

Je také dobré připomenout, že v Sokolově je možné nadále využívat službu „TAXIODPAD“ provozovanou společností SOTES. Služba „TAXIODPAD“ je určená pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Sokolova. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže a využít ji můžete k odvozu objemného odpadu z domácností:

 • nábytku (skříně, stoly, židle, postele atd.),
 • elektrospotřebičů (pračky, myčky, televize apod.),
 • koberců, PVC či lina,
 • sanitárních předmětů (záchody, umyvadla).
  Jednorázová cena za odvoz jednoho kusu odpadu (do 100 kg) je 100 korun. Cenu za službu „TAXIODPAD“ hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na veřejné prostranství k naložení. Odpad je svážen na základě objednávky předem, a to v pracovním týdnu od 7 do 15 hodin. Objednat službu "TAXIODPAD" lze na číslech 359 808 452 nebo 725 729 459.
   
  O sběrném dvoře se toho napsalo už hodně, k dispozici je kromě neděle po celý týden. Využít lze v Sokolově rovněž takzvané mobilní sběrné dvory, tedy velké kontejnery přistavované na vybraná místa ve městě v průběhu celého roku. Do konce roku bude možné tuto službu využít ještě 24. října a 12. prosince na stanovištích Bohemka garáže (Billa) a Vítězná (bývalý Heliport), a 31. října a 19. prosince na stanovištích ul. Křížíkova (garáže) a městské parkoviště (Penny). Veškeré informace o tom, jak naložit s odpadem, jenž nepatří do kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad, najdete na webových stránkách společnosti SOTES http://www.sotessokolov.cz/index.php/home
   
  (mel)

SOKOLOV VYHRÁL EZ  – LIGU, TŘÍDIL NEJLÉPE STARÉ ELEKTRO

První místo v krajském kole EZ – ligy za rok 2019 patří městu Sokolov, jehož obyvatelé odevzdali celkem 154 406 kilogramů starých elektrospotřebičů. Na jednoho obyvatele tak připadlo zhruba 6,7 kilogramu vysloužilého elektra. EZ – liga je společným projektem Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL. Do soutěže jsou každým rokem zahrnuty všechny obce, které mají uzavřenou smlouvu s firmou ASEKOL. Hodnoceny jsou dvě kategorie: obce do 2 500 obyvatel včetně a obce nad 2 500 obyvatel.
V Sokolově odevzdali lidé podle jednotlivých kategorií 22 170 kilo chladniček, mrazniček a klimatizací, dále do stacionárních kontejnerů odložili 2 606 kg odpadu, v případě velkých „bílých“ domácích spotřebičů bylo odevzdáno 27 260 kilogramů odpadu. Starých televizorů, monitorů a zařízení, která mají obrazovky, lidé vytřídili celkem 780 kilo elektroodpadu, z toho bylo 70 kilo zařízení s LCD. Na ostatní staré elektro (světelné zdroje, malá zařízení, malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení) připadlo na 101 590 kilogramů odevzdaného starého elektra. V loňském roce se umístil na 1. místě Jáchymov s 6,42 kg na obyvatele.

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Využíváme je denně, ať už v práci, domácnosti či pro zábavu. Spotřebiče jsou každým dnem modernější, jejich cena stále klesá – jsou dostupné pro každého. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží?

„Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. To však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí,“ vysvětluje Jan Vrba ze společnosti ASEKOL.

Ještě horší dopad na přírodu mají černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Navíc pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru elektrozařízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 korun.

Recyklace a její výhody

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace. Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

„Sebraný elektroodpad je odvezen k recyklaci. Značná část elektroodpadu se vrací zpět do oběhu, třeba i v jiné formě. Opětovné využití materiálů se pohybuje od 50 do 80 procent. Životní prostředí je tak významně chráněno proti zhoubným vlivům nebezpečných látek, které tento odpad obsahuje,“ vysvětluje Jan Vrba.

Jak recyklovat?

 • Najdete si adresu a provozní dobu nejbližšího sběrného místa.
 • Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete na sběrné místo. Zde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu.
 • Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr elektrozařízení, můžete využít i této akce.
 • Pro drobné elektrozařízení jsou připraveny speciální červené kontejnery.
 • Následný odvoz a zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení. ASEKOL založili v červenci 2005 nejvýznamnější představitelé na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky.

Poslání společnosti ASEKOL

 • zajistit sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů
 • být důvěryhodným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy
 • dbát na efektivitu vynaložených nákladů
 • přísně dodržovat kvalitu ekologického nakládání s elektroodpadem
 • provádět osvětu široké veřejnosti
 • podporovat práci spoluobčanů se změněnou pracovní schopností v chráněných dílnách

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU SE NEZMĚNÍ

Přestože hospodaření měst není vzhledem k pandemii koronaviru jednoduché, radní se usnesli, že pokud to jen trochu půjde, nebudou finanční zátěž přenášet na občany. V tomto případě se rozhodli, že poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2021 zůstanou na současné úrovni a nevzrostou. A to přes fakt, že město bude muset pokrýt zvýšené náklady související se svozem a ukládáním odpadu na skládku, které budou představovat zhruba 2,3 milionu korun.

„Hospodaření měst není v současnosti vzhledem k pandemii koronaviru a s tím souvisejícím výrazným propadem příjmů vůbec jednoduché. Přesto se budeme snažit, když to bude jenom trochu možné, aby to obyvatelé Sokolova ve vztahu k radnici nepocítili. Mnozí z nich jsou už beztak v těžké situaci,“ poznamenala k rozhodnutí rady starostka Renata Oulehlová.

Město Sokolov nemá stanoven místní poplatek za svoz odpadu, občané hradí svoz podle nasmlouvaného objemu nádoby a frekvence svozu. V současné době je průměrná úhrada za svoz a likvidaci odpadu kolem 670 Kč/osoba/rok. Podle novely zákona o odpadech má do roku 2030, kdy skončí ukládání odpadu na skládky, výrazně vzrůst poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu. A to až na 1 850 korun v roce 2030.

Ceny za svoz komunálního odpadu pro občany se naposledy měnily k 1. lednu 2012. Od té doby ale došlo k podstatnému navýšení nákladů na svoz odpadu. V roce 2012 to bylo asi 3,76 milionu Kč/rok, v loňském roce už představovala platba za uložení odpadu na skládku 3,96 milionu Kč/rok. V roce 2020 pak došlo k navýšení ceny za uložení odpadu na skládku o zhruba 10 procent. Meziročně to představovalo navýšení o přibližně 344 000 korun.

 (mel)

OBYVATELÉ MĚSTA MOHOU VYUŽÍVAT KONTEJNERY NA KOVOVÝ ODPAD

Na pěti místech v Sokolově byly umístěny kontejnery na kovový odpad. K dispozici jsou v současnosti poblíž Brány borců, u obchodního centra Ural, v ulicích Spartakiádní, Švabinského a u hřiště v ulici Školní. Pokud se kontejnery na kov osvědčí, není vyloučeno, že se posléze objeví ve městě další speciální nádoby na kovový odpad. I když to vypadá, že se tento druh odpadu v domácnostech nevyskytuje, opak je pravdou.

Do kontejnerů na kovový odpad patří hliníkové i železné plechovky od nápojů a potravin, kovová víčka nebo zátky, alobal a další kovové drobnosti z domácností (například kancelářské svorky, drátěná ramínka z čistíren, staré klíče). Dále folie z čokolád, sprejové nádobky, prázdné tuby od kosmetiky, hliníkové nádobí a příbory. Plechovky od nápojů je před vhozením třeba sešlápnout. Kovový odpad se nesmí vhazovat do kontejnerů v žádných obalech, sáčcích či krabičkách. Vhazovat je do nich třeba pouze čistý kovový odpad bez příměsí a nadměrného znečištění.

Do kontejnerů na kovový odpad rozhodně nepatří folie spojené s papírem a plastem. Tedy obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, platíčka od léků, nápojové kartony a další. Rovněž spreje a deodoranty se zbytky obsahu, plechovky od barev a laků, elektroodpad, baterie, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky.

Předností kovu je jeho stoprocentní recyklovatelnost. Z nápojové plechovky může být za pár měsíců plechovka nová. Pozitivní ekologické dopady recyklace kovů jsou tedy obrovské. Abychom mohli drobný kovový odpad odevzdat k recyklaci, je potřeba ho nejprve zbavit nejhorších nečistot a roztřídit na železo a hliník. Z těchto dvou surovin je totiž vyrobená většina kovových obalů. Konkrétní složení obalu nám prozradí označení recyklačním trojúhelníkem s nápisem Fe či 40 = železo, nebo ALU či 41 = hliník. Pokud takovou značku na obalu nenajdeme, je prý nejjednodušší pomůckou při třídění kovu obyčejný magnet.

Že je obal hliníkový, poznáme podle symbolu tří šipek a uvnitř číslo 41 či pod šipkami označení ALU. K odlišení, zda je obal opravdu hliníkový, nám pomůže magnetka, kterou máte připevněny vzkazy na ledničce. Magnetka odliší, zda je obal z železného kovu (magnetismus působí) či z hliníku (magnetismus se neuplatní). Také ne všechno, co se hliníkově třpytí, je možné sbírat: pokud se po zmáčknutí hliníkově stříbrný obal opět vrátí do svého původního tvaru, je v něm zastoupení hliníku tak malé, že není možné tento obal dále zpracovávat (např. obaly od kávy). Zpracovatelským firmám také pomůže, pokud obal očistíte od zbytků potravin i papírových nálepek.

Pokud si nevíte rady, podívejte se na tyto webové stránky: 

https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

https://eprehledy.cz/znaceni_trideneho_odpadu.php

ZAJÍMAVÁ FAKTA O ODPADU, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE

Zajímá vás problematiku odpadu? Znáte základní poučky o tom, jak třídit odpad a co do barevných kontejnerů patří a nepatří? Odpad je veskrze pozoruhodná oblast, která lidstvo provází už od prvopočátku.

Češi každoročně dokazují, že patří mezi evropské premianty v třídění odpadu. A ani rok 2018 nebyl výjimkou. Stejně jako předloni pravidelně třídilo své odpady již 73 % obyvatel. Do barevných kontejnerů a menších nádob, kterých je v ČR již přes 413 000, přispěl každý obyvatel ČR v průměru 49 kilogramy separovaného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. A k tomu ještě každý odevzdal v průměru 14 kilogramů kovů.

V České republice je více než 413 000 barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Díky postupnému zahušťování sběrné sítě se zkracuje i průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. V roce 2018 se tak průměrná vzdálenost, kterou musel každý z nás urazit s vytříděným odpadem ze svého domova k nejbližším barevným kontejnerům, zkrátila na 91 metrů. To jsou zhruba jen 2 minuty chůze. Kvalita sběrné sítě je velmi komfortní i ve srovnání s ostatními zeměmi EU – jedno sběrné hnízdo slouží v ČR 124 lidem, což výrazně převyšuje unijní průměr. 

Mýtem v oblasti odpadů je, že se odpad stejně sype na jednu hromadu. Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady.  

OTÁZKY A ODPOVĚDI: 

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly? 

Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte do sběrných nádob. Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů. 

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP? 

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly. 

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje? 

V Sokolově můžete vhodit použitý olej a tuk v uzavřené plastové láhvi do nádob k tomu určených…. Fritovací olej z domácnosti můžete také uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat do sběrných dvorů. Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.  

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu? 

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu. 

Do jakého odpadu patří řasenka? 

Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu. 

Do které nádoby třídit krabice od džusů a mléka? 

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. V Sokolově je vhazujeme do žlutých kontejnerů. Spolu s plastovými obaly. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton.  

Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety? 

Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů. 

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?

Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr. 

Kam mám vhodit obal od zubní pasty? 

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. 

Kam mám vhodit použité dětské pleny? 

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad. 

Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky? 

Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr. 

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? 

V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit. 

Kam patří elektroodpad? 

Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete také na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz a www.elektrowin.cz. 

Kam patří molitan? 

V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora. 

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od polévky)? 

Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu.

Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou nebo oranžových pytlů. 

Kam patří starý textil? 

Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného dvora. V Sokolově je zaveden také sběr textilu do nádob. 

Kam patří účtenky z termopapíru? 

Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme. 

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? 

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad. 

Kam s použitými světelnými zdroji (běžná žárovka, úsporka, kompaktní zářivka)? 

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů probíhá v Sokolově na sběrném dvoře. Zde můžete odložit

lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru však nepatří běžné žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici se směsným odpadem. 

Kam s vyjetým olejem nebo barvou? 

Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. 

Kam správně vytřídit varné nebo laboratorní sklo? 

Tyto druhy skla díky své vyšší teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se Vám rozbije například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství tohoto skla využijte sběrný dvůr. 

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír? 

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty. 

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel? 

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz. 

Patří laminátový papír do papíru? 

Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru. 

Je nutné odstraňovat z časopisů a jiných dokumentů před vytříděním kancelářské svorky? 

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. 

Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr? 

Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do žlutého kontejneru. 

Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? 

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Pokud má PET lahev místo etikety tzv. shrink sleeve (rukávek/návlek zpravidla po celém těle lahve), je nutné tento návlek z lahve odstranit a vytřídit do kontejneru na plasty zvlášť. (Mohou být vyrobeny z jiných materiálů a zpracování společně s PET by pak nebylo možné). 

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? 

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci. 

Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko? 

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. Pokud však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. 

Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?

Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit nezmáčknutý obal. Sníží se tak přepravní náklady. 

Jak třídit zrcadlo, okna a autosklo?

Sklo samozřejmě patří do zeleného kontejneru, ovšem netýká se to zrcadel. Ty už se nedají zpracovat jako sklo a patří tedy do směsného odpadu. Stejně postupujte i při třídění keramiky, porcelánu nebo autoskla. 

Kam s papírovými platy od vajec?

Kdepak, ani náhodou. Obaly od vajíček jsou sice z papíru, ale velice nekvalitního. Vzhledem k tomu, že se dá papír recyklovat jen sedmkrát, víckrát už tento druh papíru použít nelze. A obal od vajíček nebo například prázdné ruličky od toaletního papíru jsou příkladem poslední fáze využití papíru. Víc už z nich vyrobit nelze a patří už jen do směsného odpadu. Nebo je můžete využít jako kompost na zahradu. 

Patří léky do směsného odpadu?

Léky všeho druhu do kontejnerů neházejte. V koši nebo v záchodové míse mohou kontaminovat vodu či půdu. Ani čistírny odpadních vod si totiž s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit do sběrných dvorů. Stejně jako s nebezpečným odpadem jako jsou také zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a mořidel i jejich obaly. 

Patří polystyren do plastu?

Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit jako stavební odpad. 

Dělám správně, když vhazuji do kontejneru pro plast kromě PET lahví i všechny sáčky od pečiva, které přinesu z obchodu, sáčky od jiného zboží, nebo plastové výlisky zbavené papírového přílepu? 

Ano, je pravděpodobné, že tyto odpady do plastů třídíte správně. 

Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více? 

Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu. Čím větší množství odpadů je ve Vaší obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do paušálních poplatků za odpad, či do počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů. 

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady? 

Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika, jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů. Pokud jsou u vás používány kontejnery se spodním výsypem, pak je možné některými auty svážet i dva druhy odpadu současně – nákladní plocha u nich musí být oddělena přepážkou.

Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí s ním být naloženo jako se směsným odpadem. Proto je tak důležité třídit odpady správně! 

Kam s odpadem? Stručný návod k použití různých druhů odpadu najdete zde: https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim

JAK SE ZBAVIT STARÝCH VĚCÍ? VYUŽIJTE ODPADOVÉHO TAXI

Zbavit se starých věcí, ať už nábytku nebo velkých elektrospotřebičů tak, že je odložíme vedle popelnice, není dobrý nápad. Spácháte tím přestupek a následovat může pokuta. Pokud nemáte, jak tento druh odpadu odvézt do sběrného dvora, je tu jednoduché řešení. Městská společnost SOTES Sokolov nabízí odvoz objemného odpadu z domácností, takzvaný „TAXIODPAD“.

Služba „TAXIODPAD“ je určená pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Sokolova. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže a využít ji můžete k odvozu objemného odpadu z domácností:

 • nábytku (skříně, stoly, židle, postele atd.),
 • elektrospotřebičů (pračky, myčky, televize apod.),
 • koberců, PVC či lina,
 • sanitárních předmětů (záchody, umyvadla).

Jednorázová cena za odvoz jednoho kusu odpadu (do 100 kg) je 100 korun. Cenu za službu „TAXI ODPAD“ hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na veřejné prostranství k naložení.

Služby „TAXIODPAD“ nelze využít pro odvoz nebezpečného odpadu, směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu (bytové jádro, okna apod.), automobilových dílů včetně pneumatik (použité pneumatiky lze odevzdávat za poplatek na sběrném dvoře nebo
u prodejců a v pneuservisech) a bioodpadu.

Objemný odpad zkrátka ke kontejnerům nepatří. V případě uložení odpadu na kontejnerová stání hrozí viníkům pokuta za zakládání černé skládky a povinnost odpad zlikvidovat. Dle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru nebo tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. V prvním případě hrozí za přestupek pokuta až 20 000 Kč, v případě založení černé skládky může odbor životního prostředí uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

KAM SE STARÝMI PNEUMATIKAMI V DOBĚ PŘEZOUVÁNÍ AUT? 

Řidiči čeká s blížící se zimou jedna důležitá povinnost, kterou jim ukládá zákon. A to výměna letních pneumatik na automobilu za gumy zimní. Zvládnout by to měli do listopadu, jinak se vystavují riziku, že v případě náhlého zhoršení počasí s námrazou či sněžením budou při použití nesprávných pneumatik pokutováni. Pokud máte staré pneumatiky už ojeté, hledejte především servis, ve kterém je můžete bezplatně odevzdat. Ušetříte si tím čas a pneumatice věnujete „druhý život“.

S přezouváním pneumatik bohužel souvisí jeden problém. Mnoho z nich nekončí tam, kde má. Tedy na místech zpětného odběru, nýbrž na černých skládkách. Kam tedy se starými pneumatikami? Občané mají možnost pneumatiky odevzdat na místech zpětného odběru bezplatně, bez vazby na nákup zboží či služeb a bez ohledu na značku pneumatik. Místa zpětného odběru jsou provozovny, které v rámci služeb či prodeje odebírají pneumatiky a mají značení „Místa zpětného odběru“. Jedná se převážně o pneuservisy a místa prodeje pneumatik. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách https://www.eltma.cz/ v sekci Sběrná místa.

Pneumatika není komunálním odpadem a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto by použitá pneumatika měla být co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci, aby nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce na černé skládce.

Odevzdaná pneumatika je zpracována materiálově nebo energeticky. Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty. Můžete je najít na různých typech povrchu, kde je požadována nízká hladina hluku a vysoká odolnost a pružnost.

Více informací o zpětném odběru pneumatik najdete na www.eltma.cz.

Odbor správy majetku ve spolupráci s městskou společností SOTES Sokolov několikrát do roka likviduje černé skládky, převážně pneumatiky. Povědomí o možnosti odevzdávat použité pneumatiky na místech zpětného odběru je velmi malé. Na sběrném dvoře je možné odevzdat pneumatiky za poplatek 40 Kč (osobní vozidlo) a 60 Kč (nákladní vozidlo). Přitom v Sokolově a jeho okolí (Dolní Rychnov, Svatava a Lomnice) je možné pneumatiky odevzdat na čtyřech místech bezplatně, bez vazby na nákup zboží či služeb a bez ohledu na značku pneumatik.

 

DO KONTEJNERŮ NA „BRKO“ IGELITOVÉ PYTLE NEPATŘÍ!

Na devíti místech v Sokolově mohou lidé nově využívat hnědé kontejnery označené jako BRKO. Tato zkratka znamená prostě biologicky rozložitelný komunální odpad. Ten ale v žádném případě nesmí být zabalen v igelitových nebo mikrotenových pytlích! Pokud někdo vhodí do BRKO kontejneru odpad v plastu, znehodnotí tak obsah celého kontejneru. Bohužel, po prvních svozech kontejnerů na biologický odpad je zřejmé, že někteří lidé toto upozornění buď ignorují, nebo ho přehlédli, a odpad vhodili do nádob v igelitových pytlích.

Do kontejnerů na BRKO patří odpady z domácností. To znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, vaječné skořápky a skořápky ořechů, čajové sáčky, kávová sedlina, odpady ze zahrady. V tomto případě se jedná o posekanou trávu, listí, větvičky, drny, starou zeminu i hlínu z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpku, spadané ovoce, seno, slámu, košťály i celé rostliny. To vše volně vhozené, aniž by bylo v plastových pytlích! Bioodpad prostě do kontejnerů volně vsypte… 

A co by se určitě nemělo v kontejnerech na bioodpad objevit?  Rozhodně ne produkty živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých popelnic nepatří kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.

 

OPUŠTĚNÁ VOZIDLA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BUDOU ODVEZENA

Vzhledem k tomu, že v ulicích Sokolova přibývá opuštěných vozidel odstavených v zeleni, přikročilo město v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, k jejich odtahům. Vlastník vozidla je totiž kromě jiného povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Vozidla odstavená v zeleni se mohou stát ekologickou hrozbou a ohrozit životní prostředí. Mohou z nich například unikat provozní kapaliny, o estetické stránce věci nemluvě. V souladu se zákonem o odpadech již bylo řešeno kolem deseti vozidel.

Takto odtažené vozidlo končí na vyhrazeném parkovišti firmy, která se zabývá ekologickou likvidací vozidel. O jeho odtahu je vlastník nebo provozovatel v souladu se zákonem o odpadech informován. Pokud se nepodaří identifikovat skutečného vlastníka odstaveného vozidla, je informace o odtahu zveřejněna na úřední desce. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z odstavného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak a bude ekologicky zlikvidováno. Náklady na odtah vozidla a zajištění jeho likvidace jsou vymáhány po posledním provozovateli zjištěném v registru vozidel.

Každopádně musí počítat i se sankcí za spáchání přestupku, což vyplývá z příslušného paragrafu zákona o odpadech. Za přestupek lze uložit pokutu až 20 000 Kč.