česky Deutsch English

Stará vodní nádrž bude opět plnit svou funkci

28.7.2020, Zprávy z města
Stará vodní nádrž v Hruškové.

K zadržení vody v krajině a obnově vodního ekosystému mohou přispět i zdánlivě malé investiční akce, jakou je například připravovaná obnova bývalé vodní nádrže na Hruškové u Sokolova. Nezbylo po ní za uplynulé roky téměř nic, voda se ztratila a místo zarostlo křovinami. Na její vzkříšení obdrží Sokolov dotaci od ministerstva zemědělství ve výši kolem 484 000 korun. Celkové náklady na akci jsou přitom zhruba 717 000 korun.

Připravuje se obnova staré vodní nádrže.Stará vodní nádrž v Hruškové.

Vodní nádrž se nachází ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace na pravém břehu Hruškovského potoka. V rámci obnovy bude odstraněn nálet v zátopové části a částečně na hrázi nádrže. Dále se počítá podle projektu s odtěžením sedimentů, doplněním a urovnáním hráze včetně doplnění zpevnění, opravou opěrné zdi a vypouštěcího zařízení. Zhotovitel by měl být vybrán v zadávacím řízení do září. Zahájení prací je poté naplánováno na březen roku 2021. Dotaci město získalo z ministerského programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

(mel)