česky Deutsch English

Vítání občánků by mělo opět začít na podzim

26.7.2020, Zprávy z města

Vítání občánků je společenský obřad, při němž je novorozeně zpravidla na obecním či městském úřadu nebo v některých slavnostních prostorách uvedeno do života obce. V Sokolově tuto tradici letos přerušila mimořádná opatření kvůli pandemii koronaviru. Obnovena by ale měl být opět na podzim. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Sokolov v době podání přihlášky.

V případě zájmu je možné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách města Sokolov – www.sokolov.cz (Informace k ,,Vítání občánků“) nebo si ji osobně můžete vyzvednout na matrice či odboru finančním a školství v budově Městského úřadu v Sokolově nebo požádat o zaslání emailem – kontaktní adresa: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku můžete doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, a to nejpozději 20 dnů před stanoveným termínem konání akce.  

Termíny jsou následující: 07. 09. 2020 (pro děti narozené od 01. 12. 2019 do 31.12. 2019), 14. 09. 2020 (pro děti narozené od 01. 01. 2020 do 13. 02. 2020) a 21. 09. 2020 (pro děti narozené od 14. 02. 2020 do 31. 03. 2020).

Bližší informace poskytne odbor finanční a školství, Romana Černíková, tel. č.: 354 228 188, email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz.