česky Deutsch English

VÍCE PENĚZ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V SOKOLOVĚ

28.2.2023, Zprávy z města
VÍCE PENĚZ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V SOKOLOVĚ

Nové LED osvětlení, moderní nábytek či zahrady pro environmentální výuku budou moci v dohledné době užívat žáci našich škol. Dále budou také ve školách probíhat výměny lina, výmalby či výměny elektroinstalace.

To vše bude možné díky mimořádnému příspěvku schválenému zastupiteli města ve výši 48,5 mil. Kč a daru ve výši 2,5 mi. Kč od Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Prostředky budou čerpány průběžně v aktuálním čtyřletém období. Kromě tohoto mimořádného příspěvku jsou pro školy a školky vyčleněné standardní finance na opravy a investice. Tato částka v letošním roce činní více než 26 mil. Kč. V rámci této částky bude např. pořízen zahradní altán se stoly a lavicemi pro výuku v MŠ Alšova, vybudována nová herní plocha a upraven chodník v MŠ Vrchlického, opraveny učebny v ZŠ Pionýrů či provedeny další opravy vnitřních instalací, střech, technických místností apod. na všech školách a školkách.
Kompletní seznam akcí naleznete v plánu oprav a investic
Ve hře jsou také stavební úpravy a vybavení odborných učeben. Máme v plánu zažádat o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného nástroje ITIKA. Město nyní čeká na vyhlášení konkrétní dotační výzvy.