česky Deutsch English

Veřejné projednávání s obyvateli Hornické kolonie

4.7.2023, Zprávy z města
Veřejné projednávání s obyvateli Hornické kolonie

V zájmu zlepšení kvality života občanů uspořádalo město Sokolov veřejné projednávání s obyvateli Hornické kolonie. Ti si opakovaně stěžovali na problémy s kanalizací, splaškovými a dešťovými vodami nebo na malý tlak vodovodního řadu.

Toto veřejné setkání se konalo na městském úřadě v Sokolově a zúčastnili se ho kromě zástupců vedení města i jednatelé společností SOTES a Vodárny Sokolov. Z diskuse s obyvateli vyplynulo, že jejich hlavním problémem je opakované zatápění pozemků a suterénů domů spodní a srážkovou vodou, což přičítají nefunkční kanalizaci.

Jednatel vodáren Ing. Urban nejprve přítomným vysvětlil problematiku vlastnictví infrastrukturního majetku ve městě Sokolov, zejména v oblasti Hornické kolonie a navrhl provést místní průzkum pracovníky provozní společnosti, kteří vytvoří pro každého vlastníka nemovitosti hrubý cenový návrh pro variantu jednotlivých domovních čerpacích stanic odpadní vody odkanalizovaných do případné tlakové kanalizace. Dále bylo dohodnuto, že bude proveden průzkum stávajícího potrubí, které odvádí splaškovou vodu skrze areál nemocnice do veřejné kanalizace v ulici K. Havlíčka Borovského a dále na ČOV Sokolov. Tento průzkum provedou opět pracovníci provozní společnosti.

Další schůzka s občany je naplánovaná hned po prázdninách. Jejím hlavním tématem bude příprava rekonstrukce vodovodního řadu v této oblasti.