česky Deutsch English

V Tylově ulici začne druhá etapa rekonstrukce

29.6.2020, Zprávy z města
Rekonstrukce ulice J. K. Tyla v Sokolově.

Druhá etapa stavebních prací při rekonstrukci ulice J. K. Tyla začne od středy 1. července. Počítá se při ní s opravou komunikace, vybudováním dešťové kanalizace a výměnou vodovodního a kanalizačního vedení. Akce je společnou investicí města Sokolov a Sokolovské vodárenské s.r.o., která bude hradit část vodovodu, splaškové kanalizace a jednotná kanalizace. Také při druhé etapě je třeba počítat s omezením v dopravě.

Realizace 2. etapy stavby bude spojena s dopravním omezením v ulici J. K. Tyla a jejím okolí. Dopravní omezení se dotknou komunikace od křížení s ulicí M. Gorkého po Rokycanovu ulici. V tomto rozsahu bude část ulice uzavřena a bude omezena dopravní obslužnost a možnosti parkování v ulici J. K. Tyla a přilehlých komunikacích. Omlouváme se tímto za omezení v dopravě, případnou zvýšenou hlučnost a prašnost při provádění prací. Žádáme všechny majitele objektů a uživatele komunikací o dodržování dopravního značení, aby byla zaručena dopravní obslužnost objektů v ulici J. K. Tyla a také možnost provádění prací.

Rekonstrukce ulice J. K. Tyla v Sokolově.

První etapa prací v ulici J. K. Tyla začala v březnu a trvala téměř do konce června. Druhá etapa bude realizována od konce června do konce srpna. Zhotovitelem díla je společnost VIDEST Otovice. Celkové náklady na tento projekt přesáhnou 12 milionů korun, z toho přibližně 3,4 milionu korun uhradí Sokolovská vodárenská.

 (mel)