česky Deutsch English

Bývalá vodní nádrž bude zase plnit původní funkci

11.3.2021, Zprávy z města
Zarostlá nádrž u Hruškové.

I některé zdánlivě malé investiční akce mohou přispět k obnově vodního ekosystému. Mezi ně patří například právě zahájená obnova staré vodní nádrže na Hruškové u Sokolova.  Voda se dávno ztratila a místo zarostlo křovinami, za uplynulé roky nezbylo po nádrži téměř nic. Na její vzkříšení dojde i díky dotaci od ministerstva zemědělství, která činí 70 procent z uznatelných nákladů stavby. Celkové náklady na akci jsou kolem 532 700 korun.

Vodní nádrž je ve střední části obce Hrušková, severně podél místní komunikace na pravém břehu Hruškovského potoka. Předmětem veřejné zakázky je stavebně technické řešení opravy nádrže, které vychází ze stávajícího stavu vodního díla. Stavba vrací objektům původní funkčnost. Bude provedeno vykácení stromů a náletové zeleně v oblasti trvalé zátopy, odtěžení sedimentů se zarovnáním dna pro eliminaci bezodtokových míst. Bude ponechána část litorálního pásma u přítoku do nádrže. Stávající poškozené výpustné zařízení bude nahrazeno novou betonovou vyztuženou konstrukcí. Břehy a hráze budou zarovnány, návodní líc hráze bude doplněn o opevnění kamenným pohozem. Zhotovitel, KONOPA Vladimír s.r.o., byl vybrán v zadávacím řízení. Staveniště bylo předáno počátkem března, hotovo by mělo být do letošního září. Dotaci město získalo z ministerského programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. 

(mel)