česky Deutsch English

UZAVÍRKA ULICE UČITELSKÁ

24.3.2023, Zprávy z města

Ve dnech 03.04. až 15.06.2023 bude z důvodu pokládky inženýrských sítí pro napojení novostavby rodinných domů uzavřena ulice Učitelská. Přístup k sousedním nemovitostem bude po dobu uzavírky umožněn realizační firmou. Stavbu bude provádět společnost RECYS-MACH s.r.o.

Objízdná trasa je vyznačena na plánku níže

UZAVÍRKA ULICE UČITELSKÁ

Složky IZS jsou o objížďce informovány, v případě nutnosti budou vjíždět do "jednosměrky" v protisměru, proto prosíme o zvýšenou pozornost v okolí realizace stavby.