česky Deutsch English

Středisko veřejné zeleně se činí, upravuje i vysazuje

11.11.2020, Zprávy z města
Úpravy provedené v areálu mateřské školy.

Představujeme vám několik z celé řady realizovaných úprav veřejných prostranství, které má takříkajíc na svědomí městská společnost SOTES a obyvatelé Sokolova tyto akce jistě ocení. Středisko veřejné zeleně v těchto podzimních dnech nezanedbává ani výsadbu nových stromů.

Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.

Odborný tým střediska veřejné zeleně upravil a zkrášlil v Mateřské škole v ul. M. Majerové venkovní prostory, kde se pohybují a hrají děti. Původně byl na ploše pouze štěrk, který zaměstnanci SOTES odstranili a poté tady připravili půdu pro nové trávníky. Došlo rovněž na prostříhání a pročištění vrbového iglú, ve kterém si děti také rády hrají. Na fotbalovém hřišti v ulici Závodu míru byly realizovány terénní úpravy včetně osetí plochy travním semenem, aby se opět pěkně zazelenala. Zaměstnankyně veřejné zeleně si daly záležet a kátrovanou zeminou z deponie SOTES opravily a osely trávník na tomto hřišti. Tím dojde k opětovnému zatravnění celé plochy.

Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.Akce prováděné střediskem veřejné zeleně SOTES.
Aktuální období je nejvhodnější na sázení stromů. V tomto týdnu zaměstannci SOTES vyložili z nákladního vozu a založili do země sadební materiál určený k letošní výsadbě v intravilánu města Sokolova a v obci Hrušková. I výsadba stromů je pravidelnou každoroční činnost střediska veřejné a letos bylo objednáno100 stromů a 400 keřů. Jedná se materiál pro náhradní výsadbu schválenou odborem životního prostředí městského úřadu.
(jd, mel)