česky Deutsch English

STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ STARÉHO NÁMĚSTÍ

3.7.2023, Zprávy z města
STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ STARÉHO NÁMĚSTÍ

V průběhu letních prázdnin proběhnou v centru města stavební práce spojené s pokládkou optických kabelů. Budou zahrnovat ulice Kostelní, Růžové náměstí a Wolkerova. Výkopy pro umístění kabelů povedou v místech zeleně a tam, kde vedou silnice a chodníky, bude pokládka kabelů řešena protlakem. Tato technika minimalizuje zásah do povrchu a snižuje potřebu oprav po dokončení prací. Výjimkou je Kostelní ulice, kde z technických důvodů nejsou protlaky možné.

Pro minimalizaci dopadu na obyvatele a návštěvníky města jsme se rozhodli práce provádět po úsecích 50 - 80 metrů, aby nedošlo k většímu omezení pohybu obyvatel či narušení klidu v okolí.

Předpokládané ukončení stavebních prací je 1. 9. 2023.