česky Deutsch English

Starší pomáhají mladším, pro mladší jsou starší vzorem

25.5.2022, Zprávy z města
Návštěva školáků ve školce K. H. Borovského.

Spolupráce Mateřské školy M. Majerové se Základní školou Švabinského Sokolov trvá už řadu let. Také v letošním školním roce se konalo mnoho akcí, které sbližují děti různých věkových skupin. Starší žáci se učí pomáhat mladším dětem, a pro mladší děti jsou jejich starší kamarádi velkým vzorem a inspirací.

V závěru školního roku vždy spolupráce vrcholí. V květnu to byla velmi příjemná a inspirativní setkání. Naši předškoláci byli pozváni do první třídy. Samozřejmě vše provázelo velké očekávání, trochu strach a nejistota, jaké to v opravdové škole bude. Učitelky prvních tříd připravily pro děti ukázkovou hodinu, do které zapojily všechny předškoláky. Děti kreslily, pracovaly na interaktivní tabuli, naučily se novou písničku, zatančily si. Vše za ochotné pomoci dnes už velkých a šikovných školáků. Jen skončila ukázková hodina, prvňáky už čekali žáci devátých tříd. Ti si děti rozdělili do skupinek a postupně jim vysvětlili, co je cukr, kde ho mohou najít a k čemu se používá. Dále jim předvedli zajímavé pokusy, do kterých své malé kamarády aktivně zapojili.

A v květnu nás čekalo ještě jedno setkání. Tentokrát se žáky 5. A a 5. B.  Páťáci přišli do naší školky v době, kdy se děti ukládají ke spánku, aby jim přečetli pohádku O Budulínkovi. Vytvořili si k ní vlastní ilustrace a pohádku dětem před spaním přečetli.

Za MŠ M. Majerová, Zuzana Šuldová