česky Deutsch English

SOTES představuje novinky v péči o městskou zeleň

5.4.2021, Zprávy z města
truhlíky na zeleň na Starém náměstí.

V zimním období dali společnými silami dohromady vedoucí veřejné zeleně společnosti SOTES a odbor správy majetku města plán, jak zlepšit situaci v péči o zelené plochy. Právě správnou péčí o zeleň lze přispět ke zkvalitnění života v Sokolově. Stromy a vyšší travní porost kromě jiného snižují teploty v horkých měsících a fungují jako „přírodní klimatizace“. Podpora biodiverzity je jen dalším přirozeným bonusem.

V letošním roce bude SOTES Sokolov v období duben až květen sekat pouze sekačkami a dosekávat se začne až v červnu, stejně jako v loňském roce. Pro zajištění základního komfortu pro obyvatele města budou obsekávány odpadkové koše, lavičky a dětská hřiště.  Po celý rok bude režim sekání koordinován dle aktuálních klimatických podmínek. 
Trávníky v městských parcích budou sekány na výšku kolem 15 cm, jelikož se jedná o významné krajinné prvky a chceme zde podpořit vývoj přírodě blízký. V podzimním období dojde na odklízení listí až po jeho úplném opadu. Díky tomu bude více času na sběr listí na sídlištích. Spadané listí v parcích svým rozkladem obohacuje půdu o důležité minerály a živiny. Část listí bude ponechána v menších hromadách a poslouží jako zimoviště pro ježky a drobné živočichy. 
V listopadu byla dovezeno do areálu SOTESu téměř stovka stromů 400 keřů. Veškerá náhradní výsadba za pokácené dřeviny byla situována zpět do města a již v tomto období se probouzí ze zimního spánku. Abychom vše stihli, sázeli zahradníci doslova od úsvitu do soumraku v parcích i ve městě všude tam, kde byla možná náhradní výsadba. 
Konkrétně do Zámeckého parku bylo  navráceno 60 nových různobarevných rododendronů. Toto samozřejmě není vše, co se v letošním roce chystá. Můžete se těšit na další plánované novinky s nimiž občany města včas seznámíme.
(red)