česky Deutsch English

SOKOLOV PLÁNUJE REKONSTRUKCI ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODOPISU NA ZŠ KŘIŽÍKOVA

10.7.2023, Zprávy z města
SOKOLOV PLÁNUJE REKONSTRUKCI ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODOPISU NA ZŠ KŘIŽÍKOVA

V rámci posílení výuky přírodních věd a podpory individuálního rozvoje studentů plánuje město Sokolov rekonstrukci odborné učebny přírodních věd na ZŠ Křižíkova.

Učebna má být vybavena novým nábytkem, interaktivními tabulemi, PC pro pedagoga, 3D tiskárnou, mikroskopy a mikroskopickými preparáty, anatomickými modely, demonstračními obrazy a řadou dalších moderních učebních pomůcek. To vše s cílem vytvořit prostředí, které podporuje vědecký zájem a zvědavost žáků. Součástí rekonstrukce bude provedení stavebních úprav, které zajistí bezbariérové užití dané třídy. Připravované úpravy zahrnují vyrovnání podlah, včetně nového povrchu, výměnu dveří a s tím spojenou výmalbu stěn. Bezbariérový vstup do školy je již v současné době zajištěný.

V rámci dalších investičních akcí školy do roku 2025 plánujeme vybudovat bezbariérovou toaletu v přízemí budovy. S realizací projektu na rekonstrukci učebny přírodopisu se počítá nejpozději do roku 2026, tzn., že v tu dobu bude již ve škole funkční bezbariérové WC. Přístup k tomuto WC pro hendikepované žáky bude zajištěn schodolezem, který je zahrnut mezi výdaje tohoto projektového záměru.

Celkové předpokládané maximální způsobilé výdaje projektu se odhadují na 2 miliony korun. Město bude na realizaci žádat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, které mohou pokrýt až 95 procent nákladů.