česky Deutsch English

Silnice k budoucí komerční zóně na výsypce je hotova

30.6.2020, Zprávy z města
Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.

Dopravního napojení na komerční zónu v Podkrušnohorské výsypce u Sokolova bylo v úterý 30. června slavnostně otevřeno. Jedná se o silnici, která povede i k chystanému vývojovému a testovacímu centru automobilky BMW Group. Projekt vedla Krajská správa a údržba silnic, vlastní práce realizovala stavební společnost STRABAG.

Na Podkrušnohorské výsypce vznikla příjezdová komunikace s kruhovou křižovatkou. „K jejímu vybudování se zavázal Karlovarský kraj v memorandu, které uzavřel s firmou BMW Group a společností Sokolovská uhelná. Náklady na stavbu dosáhly 92,3 milionu korun s DPH, na vybudování silnice se nám podařilo získat finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Hurajčík.

Stavba trvala téměř deset měsíců. „Během této doby se nevyskytly žádné zásadní komplikace. Nové napojení bude hlavní příjezdovou cestou do komerční zóny a bude sloužit i při stavbě areálu BMW Group. Děkuji všem zúčastněným za dobře odvedenou práci,“ dodal Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.

Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.Nová příjezdová komunikace na Podkrušnohorské výsypce.

Slavnostního předání příjezdové komunikace do zóny na Podkrušnohorské výsypce se zúčastnila řada hostů v čele s hejtmanem Petrem Kubisem, nechyběli ani starostové z okolních obcí. Za všechny vystoupila starostka Sokolova, která zdůraznila význam projektu společnosti BMW Group pro celý region i projektů souvisejících, jako byla právě příjezdová komunikace. BMW pak označila za velmi dobrého souseda.

Výstavba samotného areálu již začala. „Tento projekt je významným strategickým krokem. Velice vítám takový tip investic, které do kraje přinesou vysokou přidanou hodnotu a kvalifikovaná pracovní místa. Pomůže to řešit pracovní uplatnění obyvatel v regionu a oživit jeho ekonomiku,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Součástí areálu budou zkušební okruhy, administrativní a provozní budovy, dílny a sklady. Kraj se bude podílet na vybudování parkoviště, nabíjecích stanic pro elektromobily a zastávek pro autobusy. Se zprovozněním centra se počítá v roce 2022. 

„Dokončení příjezdové komunikace pro komerční zónu Podkrušnohorské výsypky je dalším důležitým krokem v projektu Vývojového centra BMW Group. Významně přispěje k dalšímu průběhu stavby, která započala v polovině května.,“ řekl Andreas Heb, vedoucí projektu Vývojového centra BMW Group.

(pav, mel)