česky Deutsch English

Setkání podnikatelů Sokolovska. Bez spolupráce samospráv s podnikateli by se region nemohl rozvíjet správným směrem.

30.6.2023, Zprávy z města
Setkání podnikatelů Sokolovska. Bez spolupráce samospráv s podnikateli by se region nemohl rozvíjet správným směrem.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) uspořádala setkání podnikatelů Sokolovska. Akce se konala ve spolupráci s vedením města Sokolov a zúčastnili se jí i zástupci kraje, místního finančního úřadu, úřadu práce a společnosti CzechInvest. Podnikatelé uvítali možnost dozvědět se množství zajímavých informací během jediného dne a ocenili také příležitost seznámit se mezi sebou navzájem.

„Cílem hospodářské komory je podporovat podnikatelské prostředí a podobná setkání jsou pro to ideální příležitostí,“ uvedl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „Spolupráce samosprávy s místními podnikateli podporuje hospodářský rozvoj ve městě nebo regionu. Jsou to právě podnikatelé, kteří vytváří pracovní místa, přispívají k růstu místní ekonomiky a zvyšují příjmy z daní. Podnikatelé navíc představují zdroj inovativních nápadů a know-how. Spolupráce s nimi umožňuje využívat jejich odbornost a zkušenosti, což přináší nové příležitosti a zvyšuje konkurenceschopnost místního hospodářství. A to má pozitivní dopad obecně na celé město,“ vysvětlil.

Setkání uspořádala KHK KK ve spolupráci s vedením města Sokolov. „Je v našem zájmu komunikovat s místními podnikateli a spolupracovat s nimi na rozvoji města. Byli bychom proto rádi, kdyby se podobná setkání konala častěji,“ řekl sokolovský starosta Petr Kubis. „Na podnikatelskou činnost má vliv celá řada zdánlivě nesouvisejících otázek, například volnočasové aktivity nebo úprava dopravní infrastruktury. Rádi bychom s podnikateli vedli dialog také na tato témata,“ podotkl starosta. „Spolupráce mezi městem a místními podnikateli vytváří partnerství a sítě, které mohou přinést vzájemné výhody oběma stranám. Může to zahrnovat sdílení informací, společné plánování a realizaci projektů nebo spolupráci při řešení problémů a významných témat ve městě,“ dodal Petr Kubis.

Akce se zúčastnili třeba zástupci SUAS GROUP, která patří k největším zaměstnavatelům v celém kraji. „Setkání s kolegy z ostatních firem na Sokolovsku pro nás je přínosné především v tom, že si můžeme vyměnit aktuální informace z oborů, kterými se zabýváme. Všech se dotýká situace na energetickém trhu, výhled do budoucna, podpora podnikatelů ze strany města i možnost spolupráce podnikatelských subjektů. V tak malém území, jakým je Karlovarský kraj, bychom se bez provázání našich aktivit určitě neobešli,“ uvedl David Najvar, místopředseda představenstva společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Setkání si pochvalovala také Lucie Královcová, obchodní ředitelka Hofmann Bohemia - Partner gastronomie s.r.o: „Během jediného setkání jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací, které se k nám běžně nedostanou. Zaujaly mě například ty o dotačních možnostech a o záměrech města Sokolova. Byla to navíc ideální příležitost setkat se osobně s dalšími podnikateli a navázat s nimi partnerství. Odnesla jsem si spoustu cenných kontaktů a budu ráda, pokud se bude podobná akce v budoucnu opakovat,“ uzavřela.

Díky přítomnosti krajského radního Patrika Pizingera se přítomní dozvěděli také to, že z operačního systému Spravedlivá transformace, který je určen pro kraje zasažené uhelnou těžbou, je možné čerpat až miliardu korun na podporu podnikání. Jak radní podotkl, představitelé kraje usilují o to, aby větší směřování finančních prostředků z tohoto dotačního titulu právě na Sokolovsko.

Setkání zástupců samospráv s podnikateli uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje už v Chebu. V následujících měsících by v této aktivitě ráda pokračovala také v dalších městech. Zájem na konání podobných akcí má i vedení Sokolova, které plánuje pořádat setkávání podnikatelů pravidelně.