česky Deutsch English

Ročně je vysazeno ve městě několik desítek stromů

8.9.2021, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Vysadit co nejvíce stromů, které nahradí dožilé jedince, se snaží každoročně vysadit město ve spolupráci se střediskem správy zeleně společností SOTES. Odbor správy majetku města každoročně navrhuje kolem 80 stromů a 400 keřů k výsadbě po celém katastru. Každý strom má přiřazené své evidenční číslo a je zakreslen do pasportu zeleně. Takto snadno zjistíme počet stromů, druh a místo výsadby za dané období.

Například od roku 2015 do letošního roku bylo vysázeno více než 427 stromů. Na mapě můžete vidět, že se sází stromy po celém městě, žádná lokalita není upřednostňována či vyloučena. Vysázené stromy nevyrostou přes noc, je nutno o ně roky pečovat a starat se. Ne nadarmo se říká: “Stromy sázíme až pro další generaci.“ Umístění nově vysazovaných stromů podléhá energetickému zákonu o ochranných pásmech, dohledovým vzdálenostem u komunikací, ale rovněž například občanskému zákoníku. Častým nešvarem je bohužel ničení stromů vandaly. Bezohledně poničená zeleň se musí nahradit, což s sebou nese dvojí práci i náklady.

Mapka výsadby zeleně.

Další informace k veřejné zeleni najdete zde https://www.sotessokolov.cz/portfolio/verejna-zelen/

(mat)