česky Deutsch English

Rekonstrukce komunikace na Lidickém nábřeží skončila

30.7.2022, Zprávy z města
Opravená komunikace na Lidickém nábřeží.

Obnova komunikace a vybudování nových parkovacích stání v ulici Lidické nábřeží je u konce. Práce byly hotové přibližně pět týdnů před termínem. Zhotovitelem akce byla společnost KV Realinvest s.r.o. a celkové vynaložené náklady činní 12.757.000 Kč včetně DPH. V rámci této akce vzniklo i nové parkoviště mezi panelovými domy a také devět podzemních kontejnerů na komunální a tříděný odpad.

Komunikace je řešena jako asfaltová a parkovací stání pak jako kombinace zámkové a zatravňovací dlažby. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu lepšího vsakování dešťové vody, což je důležitou složkou v rámci řešení problému se suchem. V neposlední řadě také nedochází k tak velkému přehřívání povrchů, jako je to u asfaltového parkoviště.

Otevřením ulice Lidické nábřeží končí vyhrazené parkování u kláštera a také možnost bezplatného parkování u polikliniky. 

K nejčastějším dotazům:

  • Silnice a parkovací místa jsou hotová. Tato část byla předmětem veřejné zakázky, kterou realizovala společnost KV Realinvest s.r.o. Tato stavba byla realizována v pořádku, před uplynutím termínu a zkolaudována. Chodníky byly zadány zhotoviteli dodatečně a bude se na nich ještě pracovat. Cílem města bylo zprovoznit uzavřenou komunikaci co možná nejdříve kvůli složité situaci ohledně parkování. 
  • V lokalitě nedošlo k úbytku parkovacích míst. Naopak parkovací kapacita byla navýšena přibližně o 16 míst. Celkem 16 nových stání bylo vybudováno na parkovišti mezi panelovými domy a 13 kolmých parkovacích stání bylo vybudováno na vjezdu do ulice. Před jednotlivými bytovými domy došlo k úbytku parkovacích míst z důvodu nutnosti výstavby normovaného parkovacího místa. Celková parkovací kapacita v místě se však navýšila. Nejdelší možná vzdálenost od bytového domu k parkovacímu místu je přibližně 250 metrů, což je cca 4 minuty pěší chůze. A toto je opravdu varianta, kdy by obyvatel krajního bytového domu zaparkoval na opačné straně ulice.
  • Dámské podpatky nejsou v nebezpečí. Při zaparkování vozidla na parkovací stání je zatravňovací dlažba přímo pod automobilem a lidé tak vystupují na pruh ze zámkové dlažby.
  • Parkování v lokalitě není placené. Místa se nedají pronajmout ani nijak rezervovat (samozřejmě kromě míst pro invalidy).
  • Podzemní kontejnery nebude možné ihned využívat. Momentálně probíhá nákup svozové techniky. Předpokládáme, že využívání podzemních kontejnerů by mohlo být spuštěno  v tomto kalendářním roce. Situace na trhu dodávek techniky se však poměrně často mění a termíny nelze garantovat. Vzhledem k velké finanční náročnosti výměny klasických kontejnerů za podzemní a k vysokým nákladům na pořízení svozové techniky, je tato akce řešena na etapy tak, aby nebylo ohroženo financování dalších projektů nezbytných pro kvalitní život ve městě. Do doby zprovoznění podzemních kontejnerů budou v jejich blízkosti umístěny klasické kontejnery na tříděný a směsný odpad.
  • Realizované ostrůvky jsou nutnost. Byť se na první pohled může zdát, že komunikace obsahuje několik ostrůvků, které zbytečně ubírají parkovací místa, není tomu tak. Ostrůvky jsou v daných místech nutné, aby byly splněny např. rozhledové poměry a nebyla ohrozena bezpečnost účastníků provozu. Rozhledové poměry jsou stanoveny platnými normami a bez dodržení těchto norem nelze novou komunikaci realizovat. Jelikož se tyto normy časem mění, tak v případě nové komunikace nelze v drtivé většině případů držet původního uspořádání, ale musí být vymyšleno nové uspořádání, které bude respektovat aktuální normy.
  • Obrubníky okolo komunikace či parkovacích stání se během realizace mohly jevit jako umístěné v různé výšce. To bylo způsobeno tím, že ještě nebylo realizováno finální „hutnění“.

Lidické nábřežíLidické nábřežíLidické nábřežíLidické nábřežíLidické nábřežíLidické nábřežíLidické nábřeží

Původní stav:

Lidické nábřeží - původní stavLidické nábřeží - původní stav