česky Deutsch English

Z projektového týdne se stala zajímavá akce

23.6.2022, Zprávy z města
Ilustrační foto.

Projektový týden s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí a běžných situací se už tradičně uskutečnil v týdnu od 13. června do 17. června na Základní škole Švabinského. Kromě zaměstnanců školy se na něm podíleli i odborníci z různých organizací, kteří zajistili besedy, workshopy a další aktivity pro žáky prvních až devátých tříd.

Je s obdivem, že si všichni zúčastnění odborníci při náročném pracovním vytížení našli čas na to, aby pomohli projekt uskutečnit. Bez jejich pomoci bychom nebyli schopni všechna témata obsáhnout a navíc žáci vnímají lidi „zvenku“ přece jen o něco lépe než takříkajíc okoukané pedagogy. Školáci se například dozvěděli, kde se mohou v běžném životě setkat s chemickými látkami. A jak zacházet s těmi, které mohou být zdraví škodlivé. Zajímavé byly rovněž informace od hasičů a strážníků nebo povídání o přípravě občanů k obraně státu. Díky odbornosti a přístupu přednášejících žáci vše dobře pochopili a náročný týden se povedl.

Velké díky patří těmto organizacím a jejich zástupcům:

Policie ČR (Jana Mertlová), Hasičský záchranný sbor ČR (Veronika Dočkalová, Zdeněk Koco), Ministerstvo obrany ČR (p. Kulhánek), Městská policie (Petr Krágl), Nemocnice Sokolov (Vendulka Maxová, Jitka Bureš Samáková), DDM Sokolov (Petr Doubek, Iva Ondrejková), KOTEC (Jana Kuráková, Banal fatal, Marta Kupets), SV Krav Maga Club (Josef Miskolczi), Synthomer (Olga Kratochvílová, Hanuš Slavík, Michal Sulc).

(čer)